Strona głównaAktualnościGrecjaPrzestępczość nastolatków i przemoc wobec dzieci - wzrasta w dobie pandemii

Przestępczość nastolatków i przemoc wobec dzieci – wzrasta w dobie pandemii

W Grecji podczas pandemicznego roku 2020 odnotowano wzrost o 10% zachowań związanych z przemocą wobec dzieci, ale także wzrost o 30% w przestępczości nieletnich, poinformowała organizacja pozarządowa: „Inicjatywa na rzecz dziecka”.

Według rocznych statystyk prowadzonych przez organizację  zaobserwowano że w 2020 roku (w porównaniu do 2019 roku) doszło do wzrostu stosowania przemocy wobec dzieci. W połowie przypadków rodzice, którzy w przeszłości nie przejawiali przemocy, stosowali przemoc fizyczną w celu ukarania i zdyscyplinowania dziecka za nieposłuszeństwo. W kategorii młodzieży wskaźniki znęcania się fizycznego ze strony rodziców nie zmienił się istotnie. Jednocześnie o 50% wzrosły prośby rodziców o poradę i pomoc psychologiczną z powodu wrogich zachowań młodzieży.

Narkotyki, przestępczość wśród nastolatków

Średni wiek pierwszego kontaktu nastolatków z substancjami psychoaktywnymi znacznie się obniżył (szacowany na 13 lat). Najczęściej wybieraną substancją jest haszysz. Nastolatki w wieku od 16 lat eksperymentują także z innymi substancjami (halucynogenami, pigułkami itp.). Równocześnie rośnie odsetek nastolatków uczestniczących w czynach przestępczych. Oprócz kradzieży, włamań i niszczenia cudzego mienia, coraz więcej nastolatków zajmuje się handlem narkotykami, oferując haszysz dla rówieśników. W porównaniu z rokiem 2019 wydaje się, że odsetek takich przypadków wzrósł o 30%.

„Inicjatywa dziecięca” zwraca uwagę, że bardzo często przejawy przemocy i czynów przestępczych zachowań dzieci i młodzieży wynikają z emocjonalnego zaniedbania rodziców wobec nich, z braku zapewnienia bezpiecznych relacji. Przyczyna jest także brak właściwych granic oraz rozpad wartości moralnych i braku szacunku.

Lęk, depresja i spożycie alkoholu przez rodziców

Statystyki wykazały 15-procentowy wzrost spożycia alkoholu i środków uspokajających przez rodziców jako sposób na złagodzenie negatywnych emocji, które w połączeniu z innymi czynnikami stresowymi mogą prowadzić do dalszego pogorszenia ich funkcjonowania społecznego. Ponadto o 10% wzrosły prośby rodziców o pomoc w zakresie uzależnienia od alkoholu, o 25% o pomoc psychologiczną dla osób z zaburzeniami lękowymi i o 20% w sprawie zaburzeń depresyjnych. Ogromny wzrost, bo o 60% odnotowano w przypadku rodzin szukających pomocy psychospołecznej w przypadkach alienacji rodziców.

Opracowania wskazują m.in., że wybuch pandemii doprowadził do stanu kryzysu jednostek, struktur i grup społecznych, ale także społeczności i samej rodziny. Inicjatywa podkreśla, że ​​internet jest obecnie ważną częścią codziennego życia wszystkich członków rodziny. Organizacja pozarządowa przypomina, że telefon jest czynny pod nr 11525 i udziela zaleceń i wskazówek.

Markos Mavridis

Źródło: propaidi.org

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne