Strona głównaBez kategoriiProponowany porządek obrad

Proponowany porządek obrad

 

 

 ZAŁOŻYCIELSKIEGO   ZWIĄZKU   BAŁKAŃSKICH  ORGANIZACJI  POLONIJNYCH

“ POLONIKA  BAŁKANIKA”

 

Budwa, 27-29 maja 2010 r.

(**** hotel”Montenegro”) 

 

Piątek, 27 maja


 

godz. 16.00 – 17.00

  • Przyjazd, rejestracja i zakwaterowanie

godz. 17.00 – 19.30

1.    Oficjalne otwarcie  obrad z udziałem zaproszonych gości
2.    Wybór Prezydium Zjazdu – przewodniczącego, sekretarza, dwóch asesorów, komisji skrutacyjnej i wnioskowej
3.    Przedstawienie i zatwierdzenie  porządku  obrad
4.    Podjęcie decyzji o założeniu  Związku i podpisanie deklaracji członkowskiej
5.    Przedstawienie koncepcji projektu statutu Związku
6.    Dyskusja

Sobota, 28 maja


 

godz. 9.00 – 11.30

1.    Wybór Prezydenta ZBOP „Polonika Bałkanika”

2.    Zatwierdzenie składu Sekretariatu (Wiceprezydenta, Sekretarza Generalnego i Skarbnika)

3.    Wybór Komisji Rewizyjnej

Kandydaci  prezentują swoje CV, osiągnięcia i plany.

godz. 11.30 – 12.00  Coctail

godz. 12.00 – 14.30

1. Spotkania i konferencje regionalne organizacji członkowskich ZBOP na  lata 2011-2013 (propozycje projektów)

2. Integracja młodzieży polonijnej w ramach współpracy z organizacjami   członkowskimi  ZBOP „Polonika Bałkanika”

3. Dyskusja

4. Wolne wnioski

godz. 17.00 – 19.30

1.  Sprawozdanie i wnioski Komisji wnioskowej

2.  Przygotowanie planu pracy i budżetu na 2011/2013

3.  Dyskusja

godz. 20.00

Uroczysta kolacja z udziałem  zaproszonych gości w **** hotelu „Montenegro”

Niedziela, 29 maja


 

godz. 9.00 – 9.30 Konferencja prasowa

godz. 9.30 – 13.30 Wycieczka

godz. 15.00 Zakończenie obrad  i wyjazd  uczestników

Komitet  organizacyjny:

Stowarzyszenie Polaków w Czarnogórze

Ambasada RP w Czarnogórze

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne