Strona głównaAktualnościGrecjaProjekt ustawy dla obszarów Natura uznany za inwazyjny

Projekt ustawy dla obszarów Natura uznany za inwazyjny

Projekt ustawy, zawierający nowe regulacje dla obszarów Natura, poddawany konsultacjom społecznym przez Ministerstwo Środowiska, wywołał poruszenie wśród instytucji naukowych, organizacji ekologicznych i obywateli, którzy twierdzą, że dopuszcza interwencje człowieka na obszarach chronionych ekosystemów.

Orientacyjnie, z 850 komentarzy zamieszczonych w ciągu pierwszych dni konsultacji, prawie wszystkie były negatywne i wzywały do wycofania nowej ustawy.

Proponowane prawodawstwo pozwala na otwieranie dróg i budowę sieci energetycznych na obszarach objętych programem Natura – to zasadniczo bardzo poważna interwencja człowieka we wrażliwe ekosystemy. Ustawa pozwala także na wznoszenie obiektów turystycznych i ułatwia instalację odnawialnych źródeł energii (OZE), a niekiedy nawet górnictwo w strefach ochrony przyrody. Co więcej, skutecznie usuwa większość ograniczeń w strefie ochrony siedliska.

opr. Natalia Zientek

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne