Strona głównaAktualnościInformacje polonijneProgram stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Program stypendialny dla Polonii im. gen. Władysława Andersa

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej uruchomiła nabory wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia. Nabór wniosków prowadzony jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA (link: https://programs.nawa.gov.pl/login) do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00.

Celem Programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Władysława Andersa jest umożliwienie młodzieży polskiego pochodzenia (nieposiadającej polskiego obywatelstwa) odbycia studiów w Polsce oraz poprawy znajomości języka polskiego. Program przyczynia się także do promocji Polski jako kraju atrakcyjnych możliwości edukacyjnych i naukowych oraz wzmocnienia poziomu kwalifikacji w środowiskach polonijnych. Program oferuje stypendium umożliwiające młodzieży polskiego pochodzenia podjęcie od roku akademickiego 2020/2021 studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich bądź studiów II stopnia w polskich uczelniach. Studia w Polsce mogą być poprzedzone rocznym kursem przygotowawczym na warunkach stypendialnych.

Program stypendialny im. gen. Wł. Andersa od lat jest rozpoznawalny w środowiskach polonijnych, gdzie ugruntował swoją pozycję i corocznie przyciąga rzeszę kandydatów. Od 2020 roku Agencja rozszerza jego zakres geograficzny, umożliwiając kandydatom polskiego pochodzenia z całego świata otrzymanie stypendium na odbycie studiów w Polsce.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów w bieżącym roku NAWA planuje przeprowadzenie egzaminów kwalifikujących dla osób ubiegających się o stypendium na studia I stopnia i studia jednolite magisterskie w okresie od maja do lipca 2020 roku. Ocenę wniosków w Programie planuje się zakończyć do połowy lipca bieżącego roku.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa .

Kontakt: polonia@nawa.gov.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne