Strona głównaAktualnościGrecjaPrawie 40% młodych Greków ma wykształcenie wyższe

Prawie 40% młodych Greków ma wykształcenie wyższe

Szacuje się, że 41% Europejczyków w wieku 25-34 lata ukończyło szkołę wyższą w 2020 r., przy czym Grecja osiąga średnią UE na poziomie prawie 40%, pokazują najnowsze dane.

Według raportu Eurostatu wśród osób z wyższym wykształceniem istnieje wyraźna różnica między płciami: większy odsetek kobiet (46%) w wieku 25-34 lat ukończyło studia wyższe niż mężczyzn, w tym samym przedziale wiekowym (35%).

Chociaż udział mężczyzn z wyższym wykształceniem wzrastał w ciągu ostatnich dziesięciu lat, tempo wzrostu było wolniejsze niż w przypadku kobiet. W rezultacie różnica między płciami wzrosła do 10,8% z 9,4% w 2011 roku.

Państwa członkowskie UE wyznaczyły sobie cel zwiększenia liczby ludności UE w wieku 25-34 lata, którzy ukończyli szkołę wyższą, do 45% do 2030 r.

Jedenaście państw członkowskich osiągnęło już cel na 2030 r. Dla tego wskaźnika są to: Belgia, Dania, Irlandia, Hiszpania, Francja, Cypr, Litwa, Luksemburg, Holandia, Słowenia i Szwecja. W pięciu z nich ponad połowa osób w wieku 25-34 lata miała w 2020 r. wykształcenie wyższe: Luksemburg (61%), Irlandia i Cypr (po 58%), Litwa (56%) i Holandia (52%) .

Natomiast najniższe udziały odnotowano w Rumunii (25 proc.), we Włoszech (29 proc.), na Węgrzech (31 proc.), Bułgarii i Czechach (po 33 proc.).

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne