Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiPorozumienie między Portem Gdańskim, a Portem Saloniki

Porozumienie między Portem Gdańskim, a Portem Saloniki

9 września podczas Thessaloniki International Fair (TIF), największego wydarzenia handlowego w Europie Południowo-Wschodniej, które łączy około 1500 wystawców i przyciąga ponad 200 tys. odwiedzających z różnych zakątków świata doszło do zawarcia porozumienia między dwoma najważniejszymi portami europejskimi w Gdańsku i Salonikach. Dążą one do zawiązania współpracy mającej na celu wzmocnić pozycję portu Gdańskiego na szlaku Via Carpatia. Krokiem do zrealizowania założeń było wspomniane podpisanie listu intencyjnego mającego wpłynąć na kształtowanie przyszłości handlu i transportu w regionie. Podpisy zostały złożone przy udziale Artura Lomparta, ambasadora RP w Grecji i J. Athanasiadisa, prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej oraz przedstawicieli ministerstwa infrastruktury, w tym wiceministra Marka Gróbarczyka, który jak sam podkreślił „To strategiczne połączenie z południa na północ Europy, które będzie biegło z Kłajpedy i Kowna na Litwie, przez polskie miasta takie jak Białystok czy Lublin, aż do greckich Salonik nad Morzem Egejskim. Realizacja tej trasy znacząco podniesie atrakcyjność regionu dla inwestorów”.

Podczas wizyty w Grecji przedstawiciele gdańskiego portu mieli okazję spotkać się z władzami i przedstawicielami Portu w Salonikach, władzami Regionu Centralnej Macedonii oraz uczonymi z Uniwersytetu Arystotelesa, którzy stale pracują nad projektem Via Carpatia. Dodatkowo delegacja miała okazję wziąć udział w sesji biznesowej podczas której Tomasz Braun przedstawił potencjał polskich portów i możliwości ich rozwoju. Jak podkreślił prezes Portu Gdańskiego Łukasz Malinowski „Via Carpatia otwiera przed nami ogromne możliwości. Jeśli inicjatywa zaczyna się w Salonikach, Polska powinna być jej kluczowym elementem, również z punktu widzenia biznesowego. To może przyczynić się do nawiązywania nowych relacji transoceanicznych, które są kluczowe dla naszych portów. W Gdańsku regularnie zacumowują największe na świecie kontenerowce o pojemności niemal 24 tys. TEU, należące do światowych liderów branży żeglugowej. W obszarze przeładunków na Morzu Bałtyckim jesteśmy mocnym graczem, zajmując drugie miejsce w regionie”.

Jednym z ważniejszych elementów wizyty było seminarium o nazwie „Connecting the Future: Discover Business Opportunities in Polan”. Zorganizowane było przez Ambasadę RP w Atenach, we współpracy z Polsko-Grecką Izbą Gospodarczą i Przemysłową oraz Uniwersytetem Arystotelesa. Pierwszą część „Via Carpatia – szanse dla polskich i greckich portów” otworzył prof. Grigorios Zarotiadis, uczony Uniwersytetu Arystotelesa. Podczas przemowy zaprezentował projekt Via Carpatia jako potencjalne połączenie Europy Centralnej i Wschodniej w aspekcie komunikacji, jak i również możliwości wymiany kulturowej.

Obydwa porty dążą do trwałego włączenia Gdańska, lidera w regionie Bałtyku pod względem przeładunków kontenerowych w szlak Via Carpatia. Zawarta umowa daje obu stronom możliwość na rozwój i wymianę doświadczeń. Otworzy także nowe perspektywy w kwestii transportu ładunków pomiędzy Polską a Grecją przez Via Carpatię.

opr. Ida Gardocka

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne