Strona głównaAktualnościGrecjaPorozumienie eurogrupy w sprawie greckiego długu

Porozumienie eurogrupy w sprawie greckiego długu

Po trudnych negocjacjach, które trwały około 13 godzin, ministrowie finansów strefy euro i MFW osiągnęli porozumienie w sprawie redukcji greckiego długu i wypłaty kolejnej transzy pomocy finansowej dla Grecji.

Dług publiczny Grecji zostanie zredukowany o 40 mld euro, do poziomu 124 % PKB do 2020 roku (a nie 120 % PKB, jak planowano dotychczas), a do 2022 roku – do 110 % PKB.

Redukcja greckiego długu ma się odbyć na trzy sposoby:
1). zmniejszone zostanie oprocentowanie pożyczek dwustronnych udzielonych Grecji. Termin spłat tych pożyczek oraz pożyczek z unijnego funduszu ratunkowego EFSF zostanie przedłużony o 15 do 30 lat, a spłata odsetek z tytułu pożyczki z EFSF zostanie odroczona o 10 lat.
2). Europejski Bank Centralny przekaże Grecji 11 mld euro zysków z greckich obligacji, które kupił wcześniej na rynku wtórnym.
3). Grecja będzie mogła wykupywać własne papiery dłużne od publicznych wierzycieli po zaniżonej cenie (docelowo po 35 centów za 1 euro), przy czym obniżka oprocentowania greckich obligacji nie obejmie tych państw-wierzycieli, które same otrzymują międzynarodową pomoc.

Ministrowie finansów postanowił wydać łączną kwotę 43,7 miliardów. Pierwsza transza w wysokości 34,4 miliardów zostanie wypłacona do 13 grudnia, natomiast pozostała część zostanie wypłacona w trzech ratach w ciągu pierwszego kwartału 2013 roku. Ok. 24 mld z tej sumy zostanie przeznaczone na pomoc greckim bankom, a ok. 11 mld euro zasili grecki

Osiągnięte porozumienie udowodniło, że Grecja pokazała, iż spełniła swe zobowiązania – podkreślił ze swej strony unijny komisarz ds. gospodarczych Olli Rehn.

Grecja uczyniła wszystko, co było konieczne – oświadczyła szefowa MFW Christine Lagarde.

Jean Claude zaznaczył, że porozumienie dotyczy nie tylko pieniędzy, lecz także lepszej przyszłości Grecji i strefy euro, jednocześnie dodał, że ministrowie finansów „17” oficjalnie zatwierdzą wypłatę środków na spotkaniu 13 grudnia, po uzyskaniu zgody od niektórych parlamentów, między innymi niemieckiego.

Osiągnięte porozumienie udowodniło, że Grecja pokazała, iż spełniła swe zobowiązania – podkreślił ze swej strony unijny komisarz ds. gospodarczych Olli Rehn.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne