Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiPolski Ambasador odznaczony Medalem Lorda Byrona

Polski Ambasador odznaczony Medalem Lorda Byrona

29 kwietnia w Muzeum Filhellenizmu w Atenach odbyło się oficjalne wręczenie Medalu Lorda Byrona Arturowi Lompartowi, Ambasadorowi RP w Grecji.

Nagrodę Lorda Byrona przyznaje Towarzystwo Hellenizmu i Filhellenizmu we współpracy z Akademią Ateńską. Medal został ustanowiony w 2021 roku, a za jego projekt odpowiada Athanasios Dormas. Odznaczenie wręczane jest osobom, które swoimi codziennymi wysiłkami propagują ideę filhellenizmu.

Tegoroczna ceremonia przypadła na dwusetną rocznicę śmierci Lorda Byrona. Odbyła się ona przy akompaniamencie utworów muzyki klasycznej, a świetności dodała jej recytacja utworów poety.

W tym roku Medalem Lorda Byrona uhonorowany został Artur Lompart, Ambasador RP w Grecji. Ambasador na przestrzeni ostatnich lat promował przyjaźń polsko-grecką i pielęgnował pamięć o ruchu filhelleńskim. Niejednokrotnie uczestniczył w uroczystościach upamiętniających bitwę pod Petą, która była jedną z najistotniejszych bitew Powstania Greckiego.

Ambasador w swoim przemówieniu odniósł się do fragmentu utworu jednego z najwybitniejszych polskich poetów XIX wieku Cypriana Kamila Norwida mówiącego o tym, że „narody tracąc pamięć, tracą życie”. Powiedział również, że musimy „wiedzieć nie tylko dokąd zmierzamy, ale także skąd pochodzimy”. Jego odznaczenie jest jednocześnie wyróżnieniem dla polskich wysiłków podczas wojen o niepodległość Grecji.

Podczas uroczystych przemówień padły również nazwiska innych słynnych Polaków. Wspomniano między innymi Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Emilię Czernieńską i Franciszka Mierzewskiego, który był dowódcą jednej z kompanii batalionów filaretów, a pod koniec bitwy walczył na czele 50 polskich żołnierzy w kościele św. Jerzego w centrum Pety.

W czasie ceremonii Medal otrzymał także Ambasador Węgier Erik Haupt. Ambasador część swojego przemówienia wygłosił po grecku, wspominając w nim swoje pierwsze chwile w Atenach i dziękując za wyróżnienie. Jego misja dyplomatyczna na terenie Grecji niedługo się zakończy.

Ambasadorowie dołączyli do grona prawie pięćdziesięciu innych odznaczonych medalem, w tym 6 dyplomatów, 11 profesorów uniwersyteckich oraz 21 osób, których przodkowie brali udział w wojnie o niepodległość Grecji. Odznaczeni pochodzili z różnych zakątków Europy i świata, w tym z Belgii, Polski, Węgier i Kanady.

Zdjęcia: Marzena Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne