Strona głównaPoradnikAuto - MotoPolska: Nowe przepisy w ruchu drogowym

Polska: Nowe przepisy w ruchu drogowym

Od 1 czerwca 2021 r. w Polsce weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Zmiany w kodeksie drogowym dotkną kierowców i pieszych. Dlatego też planując wyjazd do Polski należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami.

Pierwszeństwo pieszych

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Pieszy ma natomiast obowiązek zachowania szczególnej ostrożności podczas wchodzenia i przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. W dalszym ciągu zabrania się także pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Według nowych przepisów kierujący pojazdem (z wyłączeniem kierującego tramwajem) zbliżając się do przejścia dla pieszych, będzie obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Używanie telefonu na przejściu dla pieszych

Nowe regulacje zabraniają pieszemu korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię, w tym również przez przejście dla pieszych lub torowisko, w sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych. Dotyczy to zwłaszcza smartfonów, które przykuwają wzrok pieszego i zmniejszają koncentrację.

Limit prędkości 50 km/h

Nowe przepisy ruchu drogowego dotyczą między innymi ujednolicenia dopuszczalnej prędkości w terenie zabudowanym. Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym od 1.06.2021 roku wynosić będzie 50 km/h – brak będzie dotychczasowego rozróżnienia dopuszczalnej prędkości w zależności od godziny (między 23:00 a 05:00 prędkość ta obecnie jest podwyższona do 60km/h). Wyjątek stanowić będzie strefa zamieszkania, gdzie prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów wynosi i nadal będzie wynosić 20 km/h.

Obniżenie prędkości pojazdów w obszarze zabudowanym w godzinach nocnych do 50 km/h ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Koniec z jazdą na zderzaku

Zbyt mały odstęp między pojazdami jest częstą przyczyną niebezpiecznych wypadków. “Jazda na zderzaku” jest niebezpieczna zwłaszcza na drogach szybkiego ruchu – autostradach i drogach ekspresowych. Nagłe hamowanie pojazdu jadącego z przodu zmusza jadących z tyłu do gwałtownego, awaryjnego hamowania. Wielu nie ma szans na szybką reakcję, czego wynikiem jest karambol.

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową będzie obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określać się będzie jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie będzie się stosować podczas manewru wyprzedzania.

Oznacza to, że jadąc 140 km/h na autostradzie, od poprzedzającego auta musimy jechać w odległości co najmniej 70 metrów – chyba że wyprzedzamy.

Źródło: gov.pl, policja.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne