Strona głównaAktualnościPolskaPolska będzie przewodniczyć OBWE w 2022 r.

Polska będzie przewodniczyć OBWE w 2022 r.

Podczas Rady Ministerialnej Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Bratysławie państwa członkowskie podjęły decyzję o powierzeniu Polsce przewodnictwa Organizacji w 2022 roku.

–­­ Naszym celem będzie podjęcie wysiłków w celu odbudowy zaufania w Europie – podkreślił szef polskiej dyplomacji, dziękując delegacjom za poparcie kandydatury naszego kraju. Zaznaczył przy tym, że Polska zamierza pełnić rolę bezstronnego pośrednika na rzecz wzmocnienia współpracy między państwami, przy poszanowaniu podstawowych zasad i zobowiązań w ramach OBWE, wyrażonych w Akcie Końcowym z Helsinek i innych dokumentach OBWE. Minister zapewnił także o planowanej bliskiej współpracy ze Szwecją, która obejmie przewodnictwo Organizacji w 2021 roku.

­Decyzja o ubieganiu się o przewodnictwo w OBWE jest wyrazem znaczenia, jakie Polska przywiązuje do tej Organizacji jako ważnego forum promowania współpracy i stabilności w Europie. Nasza kandydatura to również logiczna kontynuacja aktywnej polityki zagranicznej Polski, której elementem jest m.in. niestałe członkostwo naszego kraju w RB ONZ. Przewodnictwo w Organizacji będzie również szansą wzmocnienia roli Polski jako ważnego centrum praw człowieka, stwarzając efekt synergii z naszą rolą państwa-gospodarza ODIHR oraz z naszym członkostwem w Radzie Praw Człowieka ONZ w latach 2020-2022.

Głównym tematem dyskusji w trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych OBWE była niestabilna sytuacja bezpieczeństwa w Europie, związana m.in. z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. Minister Jacek Czaputowicz przypomniał, że agresja przeciwko Ukrainie pozostaje głównym wyzwaniem dla bezpieczeństwa europejskiego. Zauważył jednocześnie, że działania podjęte ostatnio przez władze ukraińskie, w tym rozdzielenie sił, potwierdzają przywiązanie Kijowa do poszukiwania pokojowego rozwiązania konfliktu. – Jakiekolwiek przyszłe kroki w procesie uregulowania konfliktu powinny odzwierciedlać zasadę „najpierw bezpieczeństwo”, obejmując kwestie obecności nielegalnych formacji zbrojnych na terytorium Ukrainy oraz monitorowania granicy ukraińsko-rosyjskiej – zauważył minister Czaputowicz.

W swoim wystąpieniu szef polskiej dyplomacji podkreślił także znaczenie narzędzi należących do tzw. wymiaru polityczno-wojskowego OBWE, wskazując na konieczność pełnego respektowania zobowiązań wynikających z reżimów kontroli zbrojeń konwencjonalnych oraz środków budowy zaufania i bezpieczeństwa. W tym kontekście zwrócił uwagę na potrzebę dokonania głębokiej modernizacji „Dokumentu Wiedeńskiego o Środkach Budowy Zaufania i Bezpieczeństwa”. Polska znajduje się w gronie 32 państw-autorów propozycji dotyczącej tego typu kompleksowej modernizacji.

Przy okazji Rady Ministerialnej minister Jacek Czaputowicz wziął udział w spotkaniu poświęconym wsparciu ukraińskich obywateli przetrzymywanych w rosyjskich więzieniach. Uczestniczyli w nim m.in. reżyser Ołeh Sencow i dziennikarz Roman Suszczenko.

Na marginesie Rady minister odbył również szereg spotkań dwustronnych ze swoimi odpowiednikami z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

***

Rada Ministerialna jest najważniejszym dorocznym wydarzeniem OBWE, w którym biorą udział delegacje 57 państw członkowskich OBWE oraz kilkunastu państw partnerskich. Spotkanie w Bratysławie nieformalnie kończy przewodnictwo Słowacji w Organizacji w 2019 roku. W 2020 roku przewodnictwo sprawować będzie Albania, w 2021 – Szwecja, a w 2022 – Polska. Nasz kraj po raz pierwszy i jak dotychczas ostatni, sprawował przewodnictwo w OBWE w 1998 r.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

fot. Tymon Markowski / MSZ

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne