Strona głównaAktualnościPolskaPolacy znów w loterii wizowej do USA

Polacy znów w loterii wizowej do USA

We wtorek, 4 października 2011 w południe  (czasu nowojorskiego)  rozpoczęły się zapisy do Loterii Wizowej „Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości-2013”  (DV-2013).

Co roku w programie DV przyznawanych jest 50 tysięcy zielonych kart. Po raz pierwszy od 2004 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej powracają do programu loteryjnego.

 

Wnioski o udział w loterii wizowej 2013 są przyjmowane bezpłatnie na stronie internetowej http://www.dvlottery.state.gov/ do godziny 12 w południe (czasu nowojorskiego) 5 listopada 2011.

Departament Stanu USA usilnie zaleca, aby uczestnicy wysyłali zgłoszenie samodzielnie bez pomocy „konsultantów wizowych”, „agentów wizowych” lub innych osób oferujących wysłanie zgłoszenia w imieniu uczestnika.

W drodze losowania komputerowego wybierane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę DV. Corocznie wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych, przy czym w żadnym regionie żaden kraj nie może otrzymać więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz DV. Zgodnie z przepisami z programu wyłączani są bowiem obywatele państw, które w ciągu minionych 5 lat otrzymały więcej niż 50 tys. wiz stałego pobytu z tytułu sponsorowania rodzinnego i przez pracę. Powrót Polaków do programu DV jest dowodem na to, że zmniejsza się legalna emigracja z Polski do USA.

Zwycięzcy będą jednak mogli otrzymać zielone karty dopiero w roku budżetowym 2013, czyli nie wcześniej niż 1 października 2012 roku.

Od lat dodatkowe wymagania, jakie muszą spełniać osoby składające swój wniosek, to posiadanie średniego wykształcenia lub dwuletni staż pracy (w ciągu minionych 5 lat) w zawodzie wymagającym dwuletniego przyuczenia oraz oczywiście niekaralność.

Wyniki obecnej loterii będą dostępne od 1 maja 2012 wyłącznie na stronie internetowej Departamentu Stanu pod następującym adresem: http://www.dvlottery.state.gov/

Departament Stanu nie będzie wysyłał żadnych zawiadomień pocztą lub e-mailem. Aby sprawdzić czy wylosowaliśmy zieloną kartę, trzeba podać swoje nazwisko, rok urodzenia oraz specjalny kod, który otrzymamy podczas składania wniosku.

con_info Instrukcja do programu „Wizy dla imigrantów różnych narodowości – 2013” (DV-2013)

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne