Strona głównaAktualnościPolskaPoczta Polska wyda znaczek z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

Poczta Polska wyda znaczek z okazji 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

W roku 2017 przypada 300. rocznica koronacji Matki Bożej Częstochowskiej. Z tej okazji Poczta Polska 26 sierpnia br. wprowadzi do obiegu okolicznościową emisję  z kopertą FDC (Pierwszego Dnia Obiegu) i datownikiem. Znaczek przedstawia obraz Matki Bożej Częstochowskiej na białym tle.

Na znaczku pocztowym przedstawiono wizerunek Czarnej Madonny z koronami podarowanymi przez Sanktuarium Matki Bożej w Crotone we Włoszech. Diademy to replika koron ofiarowanych 300 lat temu przez Ojca Świętego Klemensa XI podczas pierwszej koronacji częstochowskiego Wizerunku. Korony zostały skradzione w 1909 r.

8 września 2016 r. rozpoczęły się obchody roku jubileuszu 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej koronami papieskimi (1717-2017). Miało to miejsce 8 września 1717 roku. Korony przesłał papież Klemens XI.

Na Jasnej Górze najważniejszym miejscem dla każdego pielgrzyma jest Kaplica Cudownego Obrazu Matki Bożej, w której umieszczony jest cudowny obraz przedstawiający Maryję w typie Hodegetrii, czyli  najstarszego i najbardziej rozpowszechnionego typu ikonograficznego portretowania Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku.

W 1382 roku, śląski książę Władysław II Opolski ufundował klasztor jasnogórski i sprowadził do niego z Węgier zakonników paulińskich. Mieli opiekować się przekazaną im Ikoną Bogarodzicy. Mnisi w białych habitach misję tę pełnią nieprzerwanie aż do dziś.

W 1430 husyci splądrowali klasztor, a następnie sprofanowali i zniszczyli cudowny obraz. Po renowacji w Krakowie i ozdobieniu tła srebrnymi blachami obraz został uroczyście przeniesiony na Jasną Górę w 1434 roku. Z czasem blizny na twarzy nabrały symbolicznego znaczenia. Stały się znakiem współcierpienia z narodem polskim w bolesnych momentach jego historii. Szczególnie w żywej pamięci Polaków zapisała się cudowna obrona Jasnej Góry w 1655 r., w czasie najazdu protestanckich Szwedów, zwanego potopem.  Odparcie najazdu wojsk szwedzkich uznano za cudowne wstawiennictwo Matki Bożej. W następnym roku król Kazimierz złożył uroczyste śluby i powierzył swoje ziemie w opiekę Matce Bożej uznając Najświętszą Pannę Królową Polski i Narodu Polskiego. Trzysta lat później w 1956 r., na Jasnej Górze odnowiono ślubowanie króla Jana Kazimierza.

Rok 2017 to jubileusz 300-lecia koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Rok ten jasnogórskie sanktuarium przeżywa pod hasłem: „Jesteśmy żywą Koroną Maryi”. Inicjatywa polega na składaniu Matce Najświętszej duchowych darów. W ramach obchodów Roku Jubileuszowego Sanktuarium Matki Bożej w Crotone we Włoszech podarowało replikę koron papieża Klemensa XI. Uroczyste założenie koron nastąpiło w pierwszą rocznicę pobytu papieża Franciszka na Jasnej Górze, dnia 28 lipca 2017roku.

Na przestrzeni wieków przed Cudownym Obrazem dokonywały się liczne cuda i uzdrowienia.  Informacje o cudach i łaskach można zaczerpnąć ze źródeł archiwalnych i literatury, a także z opisów konkretnych wydarzeń. Historycznym źródłem jest m.in. list króla Władysława Jagiełły pisany do papieża Marcina V (XV wiek), w którym król pisze m.in.: „We wspomnianym kościele mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielu cudów”.

Na uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w dniu 26 sierpnia Poczta Polska S.A.  na Jasnej Górze przygotuje dwa stoiska okolicznościowe: jedno zlokalizowane przy ul. Klasztornej, a drugie przy ul. Kordeckiego. Na stoiskach dostępne będą znaczki i koperty pierwszego dnia obiegu FDC najnoweszej emisji.

O znaczku:
autorka projektu: Marzanna Dąbrowska
liczba znaczków: 1
wartość: 2,60 zł
nakład: 240 000 szt.
technika druku: rotograwiura
format znaczka: 31,25 x 51 mm
arkusz sprzedażny: 12 znaczków 
papier: fluorescencyjny
data wprowadzenia do obiegu: 26 sierpnia 2017 r.

To i inne wydawnictwa Poczty Polskiej można nabyć w wyznaczonych placówkach Poczty Polskiej i sklepie internetowym: www.filatelistyka.poczta-polska.pl

infoWire.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne