Strona głównaAktualnościInformacje polonijnePieniądze dla Polonii i Polaków za granicą znów w Senacie

Pieniądze dla Polonii i Polaków za granicą znów w Senacie

Środki z budżetu państwa przeznaczone na współpracę z Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane z Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP do Kancelarii Senatu. Przed Świętami Bożego Narodzenia marszałek Senatu Stanisław Karczewski i wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak wydali oświadczenie w tej sprawie.

Konkurs dotacyjny „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” został ogłoszony przez MSZ w październiku 2015 roku. Nabór ofert zakończył się 3 grudnia. Wpłynęło prawie 500 ofert. Choć zgodnie z ostatnią decyzją, środki przeznaczone na wspieranie środowisk polonijnych i polskich za granicą zostaną przesunięte z resortu spraw zagranicznych do Senatu, zadecydowano, że zasady konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2016” pozostaną bez zmian do momentu wyłonienia i opublikowania listy rankingowej. Dalszym procedowaniem zajmie się Kancelaria Senatu.

Jak czytamy we wspólnym oświadczeniu marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i wiceministra spraw zagranicznych Jana Dziedziczaka, „(…) w trosce o dobro naszych Rodaków poza granicami, a także stabilność i przejrzystość współpracy z organizacjami pozarządowymi w kraju działającymi na rzecz Polonii, prowadzone obecnie przez MSZ procedury oceny formalnej i merytorycznej ofert w ramach konkursu dotacyjnego „Współpraca z Polonia i Polakami za granicą 2016″ zostaną przeprowadzone i zakończone zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz harmonogramem. Lista rankingowa wyłoniona w wyniku postępowania zostanie ogłoszona publicznie i przekazana do Kancelarii Senatu w formie rekomendacji do dalszego procedowania”.

W 2016 roku Senat będzie miał do dyspozycji 50 mln złotych, 20 mln rozdysponuje MSZ.

Senat sprawy opieki nad Polonią i Polakami za granicą prowadził od 1990 roku. W 2012 r. – na mocy decyzji Sejmu RP – wspieraniem i koordynacją działań społecznych Polonii i Polaków za granicą zajmowało się Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

http://www.wilnoteka.lt/

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne