Strona głównaAktualnościGrecjaΔΕΗ- odszkodowania do 500 € za uszkodzenia urządzeń elektrycznych

ΔΕΗ- odszkodowania do 500 € za uszkodzenia urządzeń elektrycznych

Odszkodowanie do 500 € otrzymają konsumenci od DEI / ΔΕΗ w przypadku uszkodzenia urządzeń elektrycznych z powodu awarii zasilania elektrycznego.

Decyzję tą podjął Urząd Regulacji Energii RAE w celu przejścia do bezpośredniego zapewnienia sposobu zrekompensowania setek klientów rocznie, którzy są ofiarami wahań napięcia lub przerw w dostawie energii elektrycznej, co nie zawsze jest spowodowane warunkami pogodowymi.

Jest to środek, który skutecznie usprawnia greckie ustawodawstwo w tej dziedzinie, podobne procedury są już stosowane w innych krajach europejskich i bronią interesów konsumentów energii.

Zarówno do Rzecznika Konsumentów jak i do RAE każdego roku trafiają setki skarg od konsumentów z poważnie uszkodzonymi urządzeniami elektrycznymi w wyniku nagłego spadku napięcia w sieci elektrycznej. W ramach obecnego systemu DEI / ΔΕΗ nie jest zobowiązane do zapłaty odszkodowań za szkody. Argumentem jest to, że bardzo rzadko, kiedy pracownicy są odpowiedzialni za awarię sprzętu i urządzenia, które wywołane są najczęściej z powodu zdarzeń siły wyższej, której z góry nie można przewidzieć (np. ingerencji osób trzecich lub upadku drzewa) lub uszkodzeń przewodów pod ziemią pochodzących z przypadkowych awarii sprzętu, tj. awarii w oparciu o przyjęte międzynarodowe praktyki dla każdego producenta.

Od teraz na podstawie decyzji Prezesa RAE Nikos Vasilakos, DEI / ΔΕΗ obowiązkowo musi wypłacić odszkodowania dla klientów w wysokości 500 € dla każdego urządzenia w przypadku uszkodzenia w wyniku przypadkowej awarii zasilania. Kwota waloryzuje się każdego roku w oparciu o inflację.

Charakterystyczne jest jednak to, że w lata 2007 i 2008 usługi DEI / ΔΕΗ wypłaciło sądownie tylko 46 odszkodowań oraz dla 122 klientów w całej Grecji, zapewniając łącznie 90.000 €, pomimo tysięcy uszkodzeń zgłoszonych każdego roku przez konsumentów z powodu spadku energii.

Ważną cechą decyzji dla konsumentów jest to, że uszkodzone urządzenia będą poświadczone przez elektryka, do którego zwróci się konsument, a nie przez ekspertów DEI / ΔΕΗ. Elektryk wystawi konsumentowi prosty dokument z rodzajem uszkodzenia i potwierdzi uszkodzenie związane z napięciem z powodu awarii zasilania. W dokumencie elektryk uwzględni opinię zwrotu kosztów, lub w razie potrzeby koszty wymiany sprzętu lub innych urządzeń o podobnych specyfikacjach.

Równie ważna jest krótka procedura w decyzji. W ciągu 15 dni od złożenia wniosku przez konsumenta DEI / ΔΕΗ powinno zdecydować, czy zaakceptuje uszkodzenie, a następnie w ciągu miesiąca musi zapłacić kwotę równą kwocie uszkodzenia maksymalnie 500 €.

con_info Więcej informacji: www.rae.gr

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne