Strona głównaAktualnościGrecjaObywatelstwo greckie - nowy system egzaminowania

Obywatelstwo greckie – nowy system egzaminowania

Zgodnie z nowymi przepisami tysiące obywateli, którzy przez długi czas mieszkają w Grecji, będą musieli zdawać egzaminy pisemne, aby udowodnić swoje umiejętności językowe, a także wiedzę w zakresie historii, geografii, kultury i polityki. Procedura ustna jest przewidziana dla osób należących do specjalnych kategorii, takich jak: osoby z dysleksją, osoby starsze itp., które w dniu egzaminów pisemnych będą egzaminowane ustnie przez specjalną komisję.

Aspiracje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do przejrzystości i obiektywizmu w procesie nadawania obywatelstwa zostanie ponownie przetestowana w praktyce w najbliższych dniach, kiedy zadebiutuje nowy system, dzięki któremu cudzoziemcy chcący uzyskać obywatelstwo będą musieli wykazać się ekonomiczną i społeczną integrację z krajem.

Nowy format tych rozmów jest w istocie rozszerzeniem procesu konkursowego w standardach egzaminów państwowych na uzyskanie Certyfikatu Adekwatności Naturalizacji, który został zastosowany po raz pierwszy w maju ubiegłego roku. Poprzez egzaminy, które odbywają się dwa razy w roku, sprawdza się, czy kandydaci w wystarczającym stopniu znają język grecki oraz posiadają wiedzę o kraju, historii, instytucjach i kulturze.

Egzaminy 7 listopada

W kolejnych egzaminach, które odbędą się 7 listopada, zarejestrowało się 6490 kandydatów (ponad 2/3 to Albańczycy), podczas gdy w poprzednich wzięło udział 2200 osób. Ze względu na zwiększone zainteresowanie centra egzaminacyjne będą znajdować się nie tylko w Atenach, Salonikach, Patras, Heraklionie, Larissie, Janinie i Trypolisie, ale także w Kalamacie, Koryncie, Chalkidzie, Komotini i Rodos.

W poprzedniej rozmowie kwalifikacyjnej odnotowano 1700 osób, które zdały pierwsze egzaminy, a także około 600, którzy nie musieli ich zdawać, bo ukończyli grecką szkołę lub uniwersytet. Proces rozpocznie się w październiku, począwszy od Regionalnej Dyrekcji ds. Obywatelstwa Attyki, sekretarz generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Athanasios Balerbas, powiedział ateńsko-macedońskiej agencji prasowej, że miesięcznie będzie rozpatrywanych około 150-200 spraw.

Walka z korupcją

W dotychczasowym reżimie wiedza kandydatów z ww. przedmiotów, a także to czy zostały spełnione inne warunki niezbędne do ich naturalizacji, była ustalana na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, w której występował element podmiotowości i brak równego traktowania spraw. W trakcie całego procesu pojawiły się luki, które sprzyjały transakcjom „pod stołem.” Jak wyjaśnia pan Balerbas, korupcja szerzyła się po obu stronach: z jednej strony przez kandydatów, którzy nawet jeśli nie spełniali warunków, w końcu uzyskiwali obywatelstwo , z drugiej zaś przez urzędników, którzy wciąż przyzwalali na ten proceder.

Oprócz egzaminów, teraz przy nowej formie rozmowy kwalifikacyjnej, która potrwa około pół godziny i będzie prowadzona w praktyce, trzyosobowy zespół doświadczonych pracowników określi odpowiednią integrację każdego kandydata w sferze gospodarczej i społecznej w życie kraju w oparciu o określone zasady, wspólne standardy i ujednoliconą metodologię, opracowane przez National Transparency Authority (NDA) w formie wielostronicowego Praktycznego Przewodnika. „Jest to mapa, podstawowy podręcznik, który będzie wspierał kierownictwo kompetentnej służby w przeprowadzaniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami w celu zapewnienia ich uczciwości i odpowiedzialności, przejrzystości procesu i postępowania z jakąkolwiek korupcją. Jednocześnie wprowadza wspólne i ujednolicone podejście do parametrów niezbędnych do pomyślnego zakończenia spraw”, zauważa we wstępie do Przewodnika Ministra Spraw Wewnętrznych Makisa Voridisa.

Rozmowy zapewnią „wiarygodność”

Każdy zespół przesłuchujący składa się z dwóch urzędników należących do Regionalnej Dyrekcji ds. Obywatelstwa, którzy przechowują akta wnioskodawcy oraz – w celu uniknięcia „nieuczciwych” ustaleń – z urzędnika z innej Regionalnej Dyrekcji ds. Obywatelstwa lub z Centralnej Dyrekcji ds. Obywatelstwa.

Przewodnik zawiera zalecenia dla tych urzędników, aby wziąć pod uwagę, że weryfikacja spełnienia zasadniczych warunków naturalizacji musi być badana na podstawie faktów i że nie mogą na nich wpływać ich postawy, myśli lub uprzedzenia, które mogą mieć wpływ na ich obiektywność. Stwierdza również wyraźnie, że nie wolno im zadawać pytań o przekonania lub preferencje polityczno-filozoficzne wnioskodawcy oraz unikać pytań, które ujawniają jego poglądy polityczne.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne