Strona głównaAktualnościGrecjaNowy spis ludności wykaże, że od 2011 roku populacja Grecji spadła nawet...

Nowy spis ludności wykaże, że od 2011 roku populacja Grecji spadła nawet o pół miliona

Po 2010 r. populacja Grecji stale spada, a obecnie przeprowadzany spis potwierdzi, że stałych mieszkańców tego kraju będzie nawet o pół miliona mniej niż w czasie ostatniego spisu w 2011 r., wynika z opublikowanego artykułu profesorów Vasilisa Pappasa i Vyronasa Kotzamanisa z uniwersytetów w Patras i Tesalii.

Powołując się na szacunki opublikowane przez agencję statystyczną Grecji za dziewięć lat,od 2011 do 2020 r., zauważyli, że populacja stałych mieszkańców Grecji zmniejszyła się o 3,7 proc. Czyli 405 000 osób. Spadek ten nie był równomiernie rozłożony na wszystkich obszarach, a liczba ludności wzrosła w 12 z 51 jednostek regionalnych.

Cztery jednostki regionalne, które odnotowały znaczny wzrost (ponad 6 proc.) to wyspy z ośrodkami dla uchodźców i migrantów (wyspy Dodekanez, Chios, Lesbos i Samos). Spośród pozostałych 39 jednostek regionalnych, osiem odnotowało znaczny spadek liczby ludności przekraczający 7 proc. i były to wszystkie odległe obszary górskie Grecji kontynentalnej.

Bilans urodzeń do zgonów był ujemny w ciągu ostatnich dziewięciu lat w skali całego kraju, przy zaledwie sześciu jednostkach regionalnych wykazujących dodatnie saldo (Wyspy Dodekanezu, Cyklady, Ksanti, Chania, Heraklion i Retimno).

Spośród nich tylko cztery odnotowały wzrost liczby ludności, ponieważ ujemna migracja doprowadziła do niewielkiego spadku liczby ludności na Cykladach i Ksanti.

W przypadku jednej na trzy jednostki regionalne na kontynencie zarówno salda urodzeń do śmierci, jak i salda migracji były ujemne. W przypadku 20 jednostek regionalnych, na kontynencie, wystąpiło dodatnie saldo migracji, ale to nie wystarczyło, aby zrekompensować utratę bilansu urodzeń do śmierci, prowadzącą do zmniejszenia liczby ludności. W ośmiu obszarach dodatnie saldo migracji było na tyle duże, że zrekompensowało straty w stosunku urodzeń do zgonów, dzięki czemu liczba ludności na tych obszarach wzrosła.

W rozmowie z Ateńsko-Macedońską Agencją Informacyjną (ANA) prof. Kotzamanis powiedział, że zmiana liczby ludności w nadchodzących latach będzie w dużej mierze zdeterminowana saldem migracji, ponieważ nie przewiduje się, aby stosunek urodzeń do zgonów miał się znacząco zmienić. W związku z tym, jeśli saldo migracji na poziomie krajowym zmieni się z ujemnego chociażby zerowego za 20 lat będzie mniej więcej o milion osób mniej niż obecnie.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne