Strona głównaAktualnościGrecjaNowe miejsca pracy głównie dla osób o niskich kwalifikacjach

Nowe miejsca pracy głównie dla osób o niskich kwalifikacjach

Stanowiska niewymagające wysokich umiejętności takie jak pracownicy biurowi, sprzedawcy, rolnicy i rzemieślnicy będą tworzone przez greckie firmy w latach do 2035 r., co stwarza negatywne oczekiwania co do przyszłości krajowego rynku pracy.

Niezdolność do tworzenia miejsc pracy wymagających wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, w połączeniu z zacofaniem technologicznym greckich przedsiębiorstw, została odnotowana przez Instytut Pracy Generalnej Konfederacji Greckiej Pracy (GSEE) w corocznym raporcie na temat greckiej gospodarki.

Zdecydowana większość miejsc pracy, które wkrótce powstaną w Grecji, dotyczy zawodów wymagających średnich kwalifikacji, takich jak pracownicy biurowi, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, wykwalifikowani rolnicy, leśnicy i rybacy oraz rzemieślnicy, z odsetkiem szacowanym na 62,4%, w porównaniu do 40,8% w Unii Europejskiej.

Z kolei Grecja znajduje się na wyraźnie gorszej pozycji pod względem tworzenia miejsc pracy wymagających wysokich kwalifikacji, takich jak te dotyczące wyższej kadry kierowniczej i administracyjnej, specjalistów i techników oraz osób wykonujących pokrewne zawody, ze wskaźnikiem 29,8%, w porównaniu do 49,9% w Unii Europejskiej.

opr. Krzysztof Drobiński

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne