Strona głównaAktualnościGrecjaNowa szkoła i nowy system egzaminów

Nowa szkoła i nowy system egzaminów

Uczelnie będą wybierały studentów

Nowa szkoła, która zachęca do elektronicznych prac i badań oraz poświadcza o znajomość języków obcych i komputera – przygotowuje Ministerstwo Edukacji.

Nowy system egzaminów będzie realizowany w roku szkolnym 2013 – 2014 w Uniwersytetach i Szkołach Technicznych TEI. Dotychczasowa Centralna Komisja Egzaminacyjna w Ministerstwie Edukacji zostanie zastąpiona „bankiem tematów egzaminacyjnych”, który będzie regularnie aktualizowana przez przedstawicieli z uniwersytetów i szkół średnich. Z niego będą wychodziły każdego roku tematy egzaminacyjne dla kandydatów przystępujących do egzaminów. W ten sposób Uczelnie będą aktywnie uczestniczy w ustaleniu liczby studentów wpisujących się w swoich programach.

W tym samym czasie zmienia się całkowicie program dwóch ostatnich klas szkoły średniej, eliminując pięć dziedzin naukowych, które są obecnie, natomiast liczba przedmiotów  zostanie zmniejszona i podzielona na przedmioty „podstawowe” i „do wyboru” bez wykluczenia ich do egzaminu na poziomie krajowym wymagających przyjęcia do szkół wyższych i technicznych TEI. Jednakże, proces egzaminów będzie odbywać się raz w roku na szczeblu krajowym. Te zmiany dotyczą częściowo uczniów, którzy teraz uczestniczą w ostatniej klasie szkoły średniej i dalej będą kontynuować naukę.

„Nowa Szkoła”

Projekt „Nowej Szkoły” przewiduje komputer na każdym biurku szkoły, tablice interaktywne w każdej klasie, używanie e-książki (system cyfrowy), nowe programy nauczania. Projekt zawiera nawet wyposażenie nauczycieli i prace wychowawcze przez Internet. Nacisk kładzie się na naukę greckiego, matematyki, języków obcych oraz na szkolenia komputerowe.

Oprócz głównych priorytetów dodatkowo przywiduje się:

zwiększenie liczby Całodziennych Szkół

w pierwszych klasykach szkoły podstawowej zajęcia zostaną wykonywane w klasach na zasadzie, pozostawienia „teczki” uczniów w szkole

od nadchodzącego września w pierwszych klasach szkoły podstawowej zostanie wprowadzana nauka języka angielskiego -w 60 szkołach

Inwestycja ta sięga około 1,5 miliarda euro, z której cześć otrzyma Grecja ze środków Unii Europejskiej.

Jednocześnie dla nauczycieli rozpocznie się wielki program szkoleń. Nauczyciel będą zatrudniani na okres próbny i po dokonaniu oceny zostaną przyjęci na stałe.

 
 

Jak powiedział minister edukacji, Nowa Szkoła jest szkołą … bez ścian, w tym sensie, że będzie ona otwarta dla społeczeństwa i pomysłów.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne