Strona głównaBez kategoriiNie zapomnij wpisać się na listę wyborców!

Nie zapomnij wpisać się na listę wyborców!

Polacy mieszkający w Grecji by mogli głosować w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu, które odbędą się 9 października muszą wpisać się na listę wyborców.

W jaki sposób wpisać się na listę wyborców?
Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty.
Zgłoszenie wnosi się do Wydziału Konsularnego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

 W zgłoszeniu wyborca  powinien zadeklarować obwód głosowania: Ambasada lub Parafia, a następnie podać:

  1. nazwisko
  2. imię (imiona)
  3. imię ojca
  4. datę urodzenia
  5. numer ewidencyjny PESEL
  6. adres  zamieszkania wyborcy za granicą
  7. numer paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i datę wydania dokumentu tożsamości
  8. sposób głosowania osobiście czy korespondencyjnie

 

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r. do godziny 16.15 (tj. do zakończenia godzin pracy konsula). Dotyczy to zgłoszeń osobistych, telefonicznych, faksowych, pocztą elektroniczną. Wpisów za pomocą aplikacji internetowej można dokonywać do godziny  24.00.

Uwaga!
Niekompletne dane spowodują, że zgłaszający nie zostanie wpisany do spisu wyborców.

word  Formularz zgłoszeniowy

con_info  Ambasada RP w Grecji

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne