Strona głównaAktualnościInformacje polonijne"Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2017 – Promesa"

„Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2017 – Promesa”

Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego serdecznie zachęca wszystkie uprawnione podmioty do składania wniosków o dofinansowanie projektów, których celem jest promocja polskiej kultury za granicą, kreowanie pozytywnego wizerunku Polski,

a także trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polski i Polaków.

Termin składania wniosków: 31 stycznia 2016 r.

Uprawnione podmioty 
O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się:
1) samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
2) organizacje pozarządowe;
3) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
4) państwowe uczelnie artystyczne.
W ramach programu Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie zadań w obrębie trzech różnych działań:
1. Kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) – 2 500 000 zł
2. Kraje Rady Państw Morza Bałtyckiego (Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rosja i Szwecja) – 3 000 000 zł
3. Pozostałe kraje świata, w tym o statusie priorytetowym – Albania, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Chiny i Republika Korei – 4 000 000 zł

Dwuetapowy tryb naboru 
Program Promocja Kultury Polskiej za Granicą 2017 – Promesa uwzględnia dwuetapową procedurę naboru. W pierwszym etapie, czyli do 31 stycznia 2016 r., wnioskodawcy przedstawiają tylko wstępny projekt zadania, który podlega ocenie ekspertów. Pozytywnie ocenione projekty przechodzą do drugiego etapu, w którym do 16 maja 2016 r. oczekujemy na uzupełnione koncepcje.
DWULETNI TRYB REALIZACJI i DOFINANSOWANIA ZADAŃ
2016 r. – środki na przygotowanie zadania
2017 r. – właściwa realizacja zadania
KWOTA MINIMALNA DOFINANSOWANIA: 25 000 zł
KWOTA MAKSYMALNA DOFINANSOWANIA: 500 000 zł

Więcej informacji: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne