Strona głównaAktualnościPolskaMSZ poszukuje specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości

MSZ poszukuje specjalistów z dziedziny finansów i rachunkowości

Do 28 marca br. Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi nabór na stanowiska ds. administracyjno-finansowych w ambasadach RP oraz konsulatach generalnych RP.

Jeśli chcesz realizować się w środowisku międzynarodowym, szukasz nowych możliwości rozwoju, chcesz zyskać wyjątkowe doświadczenie zawodowe w służbie zagranicznej, jesteś osobą otwartą i komunikatywną, znasz się na finansach i rachunkowości to jesteś osobą której szukamy.

Celem naboru jest utworzenie listy rezerwowej kandydatów, z której będą rekrutowani pracownicy na stanowiska Kierowników Wydziałów lub Referatów Administracyjno-Finansowych w wybranych Ambasadach RP i Konsulatach Generalnych RP.

Osoby zrekrutowane zostaną zatrudnione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na podstawie umowy o pracę na czas określony/wykonywania określonej pracy wraz z nadaniem stopnia dyplomatycznego na czas pracy w placówce. Przewidywany czas pracy w placówce to około 4 lata.

Dokumenty należy składać lub przesłać w terminie do 28 marca 2014 r. Szczegóły dotyczące prowadzonego naboru znajdują się na stronie bip.msz.gov.pl (zakładka Ministerstwo – Praca i Kariera – praca w MSZ). Odpowiedzi na pytania można także uzyskać pod nr tel. 22 523 9372 lub 22 523 9322.

 MSZ

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne