Milena Budek

Pani Milena Budek inspiruje się tym wszystkim , co jest w stanie pobudzić jej kreatywność, zmusić ją do myślenia .Przede wszystkim pytania bez odpowiedzi, myśl filozoficzna i naukowa z dziedziny fizyki kwantowej stanowią dla niej konkretny punkt odniesienia w zależności co, w danym momencie chce przekazać np . kosz z pomarańczami zainicjował motyw piersi do obrazu pt. ” pomarańczowy napój” jako esencja niestałej materii.
„Spójrz we wnętrze mojej prawdziwej natury a odkryjesz koniec twojej” …….w jej wizjach z jednego elementu wynika drugi , każdy z osobna szczegół składa się na wielowymiarową całość ….postacie są jedynie pewną metaforą punktami odniesienia , które przemycają indywidualną myśl tworząc zbiór emocjonalny każdej z osobna świadomości jak w obrazie pod tytułem „konstrukcja”
W jej twórczości jako środek wyrazu opiera się na precyzji , przemyślanej kompozycji i kolorystyce .

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne