Strona głównaAktualnościPolskaMiędzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Polak- to brzmi dumnie”

Międzynarodowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Polak- to brzmi dumnie”

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku oraz Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku zapraszają do udziału w II edycji Międzynarodowego Konkursu Literacko- Plastycznego pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej – „Polak- to brzmi dumnie”.

Celem konkursu jest popularyzowanie idei współczesnego patriotyzmu i budowanie poczucia tożsamości narodowej. Konkurs jest skierowany do przedszkoli i szkół wszystkich etapów edukacyjnych z Polski i zza granicy.

icon-coinKoszty konkursu: bezpłatny

icon-calendar Termin przesyłania prac: 31 stycznia 2012 – 15 maja 2012 (decyduje data wpłynięcia prac do organizatora)

Warunki udziału: przygotowanie pracy literackiej lub plastycznej na temat „Polak- to brzmi dumnie” ( wg zasad podanych w Regulaminie), poprawne wypełnienie karty zgłoszenia wraz z podpisaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz zgody na wykorzystanie pracy w celu upowszechnienia rezultatów konkursu i popularyzacji jego idei.

Zachęcamy do zapoznania sie z programem i regulaminem.

pdf Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

con_info Osoba kontaktowa: Kamilla Przychodzień, e-mail:kama03@autograf.pl, telef:502025704

Adres, na który należy przesyłać prace:
arrowLiterackie: Publiczne Gimnazjum nr 16 w Białymstoku, 15-865 Białystok, ul. Sokólska 1
e-mail: zso10bial@poczta.onet.pl  – z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE
arrowPlastyczne: Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku,15-476 Białystok,
ul. Poleska 27 e-mail: modm@modm.bialystok.pl – z dopiskiem: POLAK- TO BRZMI DUMNIE

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne