Strona głównaAktualnościSpołeczność polska w GrecjiMedalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni dyrektorzy Szkół Polskich w Salonikach i Chania

Medalami Komisji Edukacji Narodowej odznaczeni dyrektorzy Szkół Polskich w Salonikach i Chania

Z okazji 50-lecia Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą 27 października br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszowe z udziałem m.in. władz państwowych oraz nauczycieli uczących polonijne dzieci i uczniów ze Szkół Polskich w Grecji.

Warto podkreślić, że misją ORPEG jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju. Tym samym Ośrodek wspiera także i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków za granicą.

Polskie szkoły przy placówkach dyplomatycznych skupiają ponad 16 tys. uczniów. W ramach ORPEG funkcjonuje 76 polskich szkół w 36 krajach świata na 4 kontynentach.

Jubileusz stał się wspaniałą okazją do odznaczenia medalami Edukacji Narodowej wielu pracowników ORPEG i Dyrektorów Szkół Polskich. W gronie odznaczonych znalazły się Pani Monika Gano, Dyrektor Szkoły Polskiej im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza przy Ambasadzie RP w Atenach z siedzibą w Salonikach oraz Pani Mariola Klatka, Dyrektor Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Atenach, z siedzibą w Chania (przez wiele lat Dyrektor Szkół w Heraklionie i w Chania).

Przypomnijmy, że medal KEN jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Na uroczystości ORPG zostali zaproszeni również uczniowie Szkoły Polskiej im. Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach jako przedstawiciele szkół zarządzanych przez ORPEG. Uczniowie przedstawili program artystyczny pod tytułem „Tęsknota za Ojczyzną …”, który zawierał fragmenty wybitnych dzieł polskiej literatury. Na koniec występu młodzież z Aten zaprezentowała piękny, taniec narodowy- polonez.

Marzena Mavridis

fot. ORPEG

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne