Strona głównaAktualnościInformacje polonijneMarszałek Senatu powołała koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą

Marszałek Senatu powołała koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą

Marszałek Senatu RP Małgorzata Kidawa-Błońska powołała Roberta Tyszkiewicza na utworzone właśnie stanowisko koordynatora do spraw Polonii i Polaków za granicą. Tyszkiewicz był posłem na Sejm i przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych (2011-2015).

Nowe stanowisko zastępuje dotychczasowy urząd pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą, działający od 2019 roku. „Senat będzie się mógł lepiej opiekować Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą i rozdysponować środki na ich wsparcie”  – powiedziała marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.

Marszałek ogłosiła również konkurs ofert „Senat – Polonia 2024” na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. „Bardzo się cieszę, że po czterech latach przerwy Senat będzie mógł znów opiekować się Polonią” – podkreśliła Marszałek podczas konferencji prasowej. Dodała, że podstawowym celem konkursu będzie sprawiedliwe i transparentne rozdzielenie tych pieniędzy między organizacje polonijne. Zachęcała do udziału w konkursie zarówno organizacje już długo działające, jak i te, które dopiero teraz zaczną funkcjonować dzięki środkom z Senatu.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne