Konkurs „Być Polakiem”

Zapraszamy młodzież polskojęzyczną do wzięcia udziału w IV edycji Konkursu „Być Polakiem”

Termin nadsyłania prac konkursowych został wydłużony do 15 marca 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdziesz poniżej:

arrowFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
arrowREGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

 byc polakiem3

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne