Konkurs polonistyczny!

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (dawny Zespół Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą) wraz  z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizuje konkurs polonistyczny dla dzieci i młodzieży polskiej mieszkającej za granicą.

Przewidziane są dwa etapy konkursu przeprowadzane w dwóch grupach wiekowych : 5-6 klasa szkoły podstawowej i 1-2 klasa gimnazjum oraz  3 klasa gimnazjum i klasy 1-3 liceum.

Pierwszy etap konkursu odbędzie się stacjonarnie pomiędzy 24 a 30 stycznia 2011r. w placówkach edukacyjnych w kraju pobytu uczestnika konkursu.

Drugi etap przewidziany jest na 10 marca 2011 roku i odbędzie się on-line na platformie e-learningowej, do użycia której wszyscy laureaci etapu I zostaną odpowiednio przeszkoleni. Laureaci II etapu konkursu z grupy starszej zostaną zakwalifikowani do III etapu Olimpiady Polonistycznej, której finał odbędzie się 5-7 kwietnia 2011roku.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać mailowo na adres konkurs@polskaszkola.edu.pl do 20 stycznia 2011 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronach: www.spzg.pl i www.polskaszkola.edu.pl.

pioro

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne