Konkurs poetycki

IX edycja Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego '2013 dla młodej Polonii o medal Złotego Szerszenia zorganizowanego przez Fundację Młodej Polonii w Warszawie.

Motto: „Poezja to jest złoty szerszeń,
Co kąsa, więc się pisze wiersze…”
/ Konstanty Ildefons Gałczyński/

Warunki Konkursu

1. Do udziału w Konkursie zapraszamy młodzież polonijną, jak również osoby innych narodowości,ale piszące po polsku. Na konkurs mogą być przysłane tylko prace dotąd nigdzie nie publikowane.
2. Kategorie wiekowe: od 16 do 24 lat.
3. Tematy Konkursu do wyboru:
arrowwiersze własne, oryginalne w języku polskim, powiązane z wybranymi tematami:
       1. „Czas, zegar” 200 rocznica urodzin patrioty i twórcy mechaniki precyzyjnej sławnych zegarków Roberta Patka.
       2. „Muzyka” – Witold Lutosławski( 100 rocznica urodzin) światowe sławy kompozytor i dyrygent.
       3. „Historia” – Powstanie Styczniowe (150 rocznica) wyrazem polskiego umiłowania wolności, woli odzyskania niepodległego bytu państwowego. Stanowiło ostatni akt wspólnego działania mieszkańców wielonarodowościowej Pierwszej Rzeczpospolitej.
       4. Uniwersalność poezji, która jest schronieniem.
       5. Na inny dowolny temat.
 4. Gatunki, które Sugerujemy młodym twórcom:
arrowsonet:kunsztowna kompozycja, która złożona jest z 14 wersów zgrupowanych w dwóch czterowierszach, rymowanych zwykle abba abba i dwóch trójwierszach Pierwsza część zwykle opisuje temat, a druga zawiera refleksję.
arrowlimeryk –miniaturka liryczna, groteskowy wierszyk o skodyfikowanej budowie: pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych ( W klasycznym limeryku wersy I, II i Vliczą po trzy zestroje metryczne, a wersy III i IV – po dwa zestroje metryczny), układ rymów w limeryku: aabba.
arrowhaiku lub tanka– japońskie 5 wersowe miniatury (ilość sylab :5,7.5,7,)
5. Prace (do 3 utworów) umieszczone w kopercie oznaczone GODŁEM (skrótem 3 – 5 literowym), należy wysłać na adres Fundacji do dnia 15 marca 2013 r. W zaklejonej małej kopercie, oznaczonej tylko tym samym godłem, należy przesłać wypełnione ZGŁOSZENIE (druk załączamy poniżej).
6. Prace powinny być napisane pismem drukowanym.
7. Organizatorzy przewidują następujące nagrody:
arrowNagrody rzeczowe,
arrowmedale ZŁOTEGO SZERSZENIA,
arrowdyplomy.
8. Ogłoszenie wyników Konkursów i wysłanie zaproszeń na Sympozjum nastąpi w drugiej połowie kwietnia 2013 roku.
9. Uroczyste zakończenie odbędzie się w czasie Sympozjum Literackiego zorganizowanego w dniach od 2 do 6 lipca 2013r. w Warszawie (jeśli uzyskamy odpowiednią dotację).
10. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane.
11. W skład Jury wejdą członkowie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, członkowie Fundacji, członkowie Kapituły medalu ZŁOTEGO SZERSZENIA.

pdf Formularz zgłoszeniowy do konkursu

con info Informacji udzielą:
Szef Biura Fundacji: mgr Józef Kaczmarek tel./fax (0 22) 405 65 34 ,
komórkowy: 0 602 423 492,
home Adres korespondencyjny: 00 191  Warszawa,ul. Stawki 4 D m. 4
Komisarz Konkursu: Mariusz Affek, tel. (22) 633 80 70
e-mail: fmp7@poczta.onet.pl
strona internetowa: www.mlodapolonia7.com

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne