Strona głównaAktualnościInformacje polonijneKonkurs Plastyczny Pocztówka “Moje wakacje”

Konkurs Plastyczny Pocztówka “Moje wakacje”

I Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży pt.: Pocztówka „Moje wakacje”

Celem konkursu jest promocja potencjału twórczego małych i młodych mieszkańców gmin oraz integracja wszystkich środowisk twórczych, placówek oświatowych i kulturalnych. W celu integracji dzieci i młodzieży mieszkającej poza granicami kraju konkurs skierowany jest także do licznej na całym świecie Polonii.

I Edycja konkursu została podzielona na kategorie wiekowe:
Przedszkole
Szkoła podstawowa – klasy I-III i IV-VI
Gimnazjum

Konkurs posiada charakter otwarty. Na konkurs można nadsyłać prace autorskie wykonane dowolnymi technikami malarskimi – wielkość dopuszczalna format A4: rysunek, farby, wyklejanie … na adres mailowy: konkurs@egminy.eu .

Prace należy nadsyłać do 18 października 2013r.

Termin nadsyłania prac przedłużony do 31 października 2013r  (zmiana terminu spowodowana prośbą Ośrodków Polonijnych).

Organizator uważa, że dobro dziecka i wspólna radość będzie rekompensatą dla wszystkich osób zaangażowanych w ten konkurs.

Prace można nadsyłać:
– skan na adres: konkurs@egminy.eu
– oryginał – adres podany w Regulaminie
Prace zostaną umieszczone na portalu egminy.eu w zakładce WYSTAWY w dniu 21 października 2013r. – zmiana daty na 3 listopada 2013r.
Od tego dnia Egminowicze/ Internauci mogą głosować na wybrany przez siebie obraz – łapka na plus lub na minus. O wygranej decyduje różnica punktów między łapkami na plus i na minus.
Osobno Jury ocenia nadesłane prace.
Nagrody Internautów i Jury są przyznawane niezależnie od siebie.
Ocena prac zarówno przez Jury, jak i Internautów trwać będzie do 20 listopada 2013r. –zmiana daty na 3 grudnia 2013r.
Nagrody rzeczowe we wszystkich kategoriach wiekowych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone/opublikowane 22 listopada 2013 r. – zmiana daty na 6 grudnia 2013r. na portalu www.egminy.eu Organizatora konkursu.
Wszystkie przedszkolaki biorące udział w konkursie otrzymują dyplomy w wersji elektronicznej.

Szczegóły i regulamin konkursu na: www.egminy.eu

Organizator świadomy zainteresowania konkursem przedłuża terminy pozwalając pracom dotrzeć na czas, by na twarzach wszystkich dzieci biorących udział pojawił się uśmiech zamiast łezki.

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne