Strona głównaAktualnościInformacje polonijneKonkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej -„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej -„Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza Konkurs w ramach Akcji „Poland at Your Home”, której celem jest wspieranie domowej aktywności edukacyjnej online i zachęcanie Polonii i osób polskiego pochodzenia do organizowania w jej ramach spotkań z Polską i polską kulturą na odległość. Jednym z założeń Akcji jest udostępnienie Polonii i osobom polskiego pochodzenia za granicą bogatej oferty edukacyjnej, kulturalnej, historycznej online oraz zachęcenie szczególnie dzieci i młodzieży polonijnej do pogłębionego korzystania z tych materiałów.

W ramach Akcji Ministerstwo ogłasza konkurs dla dzieci i młodzieży polonijnej na najlepszą pracę na temat „Moje najciekawsze spotkanie z Polską online”.

Kategorie wiekowe: od 7 do13 lat oraz od 14 do 18 lat.

Uczestnicy konkursu mają do wykonania prace na dowolny temat w formie pisemnej, rysunkowej lub filmu video w trzech kategoriach: edukacja, kultura, historia. Prace powinny opisywać jedno ze spotkań z językiem polskim, polskim filmem, literaturą, historią czy muzyką w odniesieniu do udostępnionej przez placówki oferty edukacyjnej.

Konkurs jest otwarty i nie ma charakteru ograniczonego do szkół, każdy może wysłać swoją pracę na adres placówki zagranicznej spełniając warunki omówione w regulaminie.

Prace konkursowe należy przesyłać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku na adres mailowy Wydziału Konsularnego w Ambasadzie RP w Atenach ateny.amb.wk@msz.gov.pl

Konkurs będzie dwuetapowy – pierwszą selekcję prac przeprowadzą właściwe terytorialnie placówki dyplomatyczno-konsularne. Drugim etapem będzie wyłonienie laureatów przez komisję konkursową złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Autorzy nagrodzonych prac w starszym przedziale wiekowym zostaną zaproszeni do udziału w programie „Polska jest w Tobie” w 2021 roku na dwutygodniowy pobyt w Polsce. Są przewidziane również nagrody rzeczowe.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu i materiałami pomocniczymi.

pdfFormularz zgłoszeniowy
pdfRegulamin konkursu
pdfOświadczenie uczestnictwa
pdfPrawa autorskie
pdfPrzetwarzanie danych osobowych

pdfPREZENTACJA

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne