Koncert polskich kolęd w Atenach

W niedzielę, 9 grudnia br. Polonia ateńska zgromadziła się licznie w kościele Serca Chrystusa Zbawiciela, by jak co roku w tym okresie, wysłuchać pięknego koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu dzieci i młodzieży Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.

koledy lud1 koledy lud3 koledy lud2

Był to już XII Szkolny Koncert Kolęd. Przybyli na niego przedstawiciele wszystkich środowisk polonijnych z Panią Anną Barbarzak – Ambasadorem RP w Republice Greckiej na czele i Wicekonsulem Konradem Wikło. Obecna była także Dyrekcja ZS w Atenach, Rada Rodziców ZS (nauczania ramowego i uzupełniającego), grono pedagogiczne, rodzice, duszpasterze oraz przedstawiciele stowarzyszeń polonijnych.

koledy prez koledy lud koledy amb

W trakcie spotkania Ambasador RP pani Anna Barbarzak wręczyła nagrody laureatom konkursu na „Świąteczną Kartkę”

koledy kartka koledy kartka1 koledy kartka2

Prace artystyczne w konkursie przygotowywane przez uczniów szkół polskich w Grecji są głównym motywem kartek świątecznych wysyłanych przez Ambasadę RP w Atenach.

Podczas koncertu zaprezentowało się 13 zespołów, a ich wokalny kunszt oraz pomysłowość aranżacji oceniało pięcioosobowe Jury Konkursowe.

koledy juri koledy7 koledy dyr

Po wysłuchaniu wszystkich przygotowanych na tę okazję kolęd i pastorałek, Jury Konkursu przyznało następujące wyróżnienia:

I miejsce – kl. I i II LO ORPEG (kolęda „Wśród nocnej ciszy”);
II miejsce – kl.VI b uzup.( kolęda „Bosy pastuszek”);
III miejsce – kl. V a uzup. (kolęda „Aniołek najładniejszy”);
IV miejsce – kl. VIII a ram. (kolęda „Tylko jedna jest taka noc”).

Kolędowe spotkanie zakończyło się bardzo miłym i nieoczekiwanym akcentem – występem rodziców i nauczycieli, którzy zaśpiewali wspólnie kilka tradycyjnych polskich kolęd z podziałem na głosy. Dyrygentem chóru była – debiutująca w tej roli – Siostra Ada Kosior.Nagrodą dla zwycięzców będzie – ufundowana przez Ambasadę RP w Atenach – wycieczka na śnieg!

koledy rodzice1 koledy rodzice2 koledy rodzice

Koncertowi towarzyszył bazar charytatywny, na którym można było kupić świąteczne potrawy i wypieki przygotowane przez wolontariuszy. Dochód z bazaru przeznaczony został dla rodzin ubogich i borykających się z różnymi problemami. Bazar Bożonarodzeniowy organizowany jest przez Caritas od ponad dwudziestu lat.

Atmosfera tego niedzielnego kolędowego spotkania była bardzo ciepła i wprowadziła wszystkich obecnych w nastrój – zbliżających się dużymi krokami – Świąt Bożego Narodzenia!

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom konkursu.

zdjęcia, tekst: Marzena Mavridis

koledy1 koledy2 koledy3
koledy10 koledy11 koledy12
koledy4 koledy5 koledy6
koledy13 koledy8 koledy9

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne