Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół

Informuję, że z dniem 1.X.2010r wprowadzony zostaje nowy plan zajęć lekcyjnych dla uczniów nauczania uzupełniającego.

Zmiana dotyczy klas : IV c, d ,e oraz VI c, d.

Klasa  IV c  : 8.00 – 13.00

Klasa IV d  :11.25 – 16.20

Klasa  IV e  : 8.00 – 13.00

Klasa VI c : 11.25 – 15.30

Klasa VI d : 11.25 – 15.30

Klasa I a gimn :11.25 – 16.20

Klasa I b gimn : 11.25 – 16.20

Godzinę odjazdu autokarów szkolnych proszę uzgodnić z przewoźnikiem.

Marzanna Geisler


Zebrania rodziców z wychowawcami klas nauczania uzupełniającego odbędą się:
– nauczanie piątkowe
08.10.2010r.- podczas pierwszej godziny z wychowawcą
– nauczanie sobotnie
09.10.2010r.
I zmiana – podczas ostatniej godziny z wychowawcą
II zmiana – podczas pierwszej godziny z wychowawcą


Klasowe Rady Rodziców nauczania uzupełniającego zapraszamy na zebranie sprawozdawczo – wyborcze Prezydium Rady Rodziców dnia 9 października 2010r. o godzinie 13.00 w sali nr 9 . 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne