Strona głównaAktualnościGrecjaKomisja Europejska zatwierdza 110 mln euro pomocy dla lotniska w Atenach

Komisja Europejska zatwierdza 110 mln euro pomocy dla lotniska w Atenach

Komisja Europejska zatwierdziła pakiet pomocy w wysokości 110 mln euro, aby zrekompensować operatorowi międzynarodowego lotniska w Atenach straty spowodowane wybuchem koronawirusa i ograniczeniami w podróżowaniu.

Zapowiedź umożliwi rządowi zrekompensowanie operatorowi lotniska szkód poniesionych w dniach 23 marca i 30 czerwca 2020 r. w bezpośrednim wyniku epidemii koronawirusa i nałożonych w związku z tym ograniczeń w podróżowaniu.

Pomoc przyjmie formę dotacji bezpośredniej oraz zniesienia opłat koncesyjnych.

Środek został zatwierdzony w ramach środków pomocy państwa, które umożliwiają państwom członkowskim UE zrekompensowanie firmom szkód bezpośrednio spowodowanych przez zdarzenia nadzwyczajne, takie jak epidemia koronawirusa.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne