Strona głównaRozmaitościArtykuły i opinieCentrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos (SNFCC)

Centrum Kultury Fundacji Stavros Niarchos (SNFCC)

Czy samą Fundację trzeba jakoś specjalnie reklamować? Nie sądzę. Myślę, że bardzo wiele osób o niej słyszało lub czytało czy to w lokalnej prasie czy to w mediach społecznościowych. Warto natomiast wspomnieć o niej kilka słów. Na początek jednak chciałabym w kilku zdaniach opowiedzieć o najważniejszym bohaterze tych rozważań .

Stavros Spyros Niarchos urodził się 3 lipca 1909 roku w Atenach. Jego rodzina miała swoje korzenie w lakońskiej wiosce o wdzięcznej nazwie Vamvakou na Peloponezie. Studiował prawo na Uniwersytecie Ateńskim i rozpoczął pracę w 1929 roku w rodzinnej firmie zbożowej. Niarchos wierzył, że można zaoszczędzić pieniądze, posiadając statki, które zapewniały transport. W związku z tym podczas Wielkiego Kryzysu kupił swoje pierwsze sześć frachtowców.

Niarchos służył w greckiej marynarce wojennej podczas II wojny światowej. Uczestniczył w operacjach alianckich w Normandii i został odznaczony m.in. zasłużonymi medalami służby. Warto wskazać tutaj, że został oznaczony: Komandorem Orderu Feniksa w 1977 roku, Królewskim Orderem Króla Jerzego I oraz Orderem Domu Królewskiego. Gdy Niarchos służył w greckiej marynarce wojennej, siły alianckie wydzierżawiły jego pierwszy statek, który został zniszczony w bitwie. Natomiast Niarchos wykorzystał fundusze ubezpieczeniowe jako kapitał do rozbudowy swojej imponującej floty. W ten sposób zaistniał jako znaczący uczestnik świata handlu międzynarodowego. Przez wiele lat był właścicielem największej prywatnej floty na świecie, natomiast jego firma operowała ponad 80 tankowcami i wieloma innymi jednostkami pływającymi.

W 1956 roku Niarchos zgodził się zbudować, a następnie obsługiwać Hellenic Shipyards. Warto zaznaczyć, że byłą to pierwsza tego typu prywatną inwestycję w Grecji. Stała się ona bardzo szybko właściwie największą stocznią śródziemnomorską.

Stavros Niarchos rozumiał znaczenie wielopłaszczyznowego myślenia i angażowania się w strategiczne tematy z różnorodnych obszarów życia. Jego działalność gospodarcza rozpoczęła się w Grecji. Piękna Grecja jest krajem jego urodzenia i dziedzictwa, jednak jego osiągnięcia były znane na całym świecie. Chociaż był znany przede wszystkim ze swojej działalności żeglugowej, jego zdywersyfikowana działalność finansowa była podstawą światowej gospodarki. Miało to miejsce od czasu, gdy założył Grupę Niarchos w 1939 roku aż do śmierci w 1996 roku. Był także uważany za jednego z najbardziej innowacyjnych i odnoszących sukcesy biznesmenów na świecie. XX wiek. Myślę, że nie będzie tu nadużyciem jeśli powiemy, że to człowiek takiego samego formatu jak Polak – Jan Kulczyk. Mają ze sobą nie tylko wspólne to, że wybudowali wielkie imperium i zgromadzili niewyobrażalne fortuny. Pomimo tego, że nie są już z nami fizycznie to dobro przez nich stworzone działa nadal.

Dziedzictwo Niarchosa trwa w XXI wieku wraz z założeniem Fundacji Stavros Niarchos. Działając w Grecji i na arenie międzynarodowej, Fundacja rozpoczęła starania o granty w 1996 r. Warto zaznaczyć, że swoją misję wywodzi z zaangażowania Niarchosa w Grecję i hellenizm, a także z jego zainteresowań we wspieraniu spraw w dziedzinie edukacji, opieki społecznej , zdrowia oraz sztuki i kultury Przeznaczając znaczną część swojej posiadłości na założenie Fundacji Stavrosa Niarchosa, Stavros Niarchos stworzył trwały pomnik. Jak pisał zresztą Horacy: „Stworzyłem sobie pomnik trwalszy, niż ze spiżu”.

W 2021 roku SNF świętuje 25-lecie przyznawania grantów. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nawiązała tysiące partnerstw z organizacjami zlokalizowanymi na całym świecie. Tym samym podejmując trud i rozmaite starania aby wywrzeć trwał i pozytywny wpływ na społeczeństwo. Warto zaznaczyć, że praca SNF, oprócz przyznawania dotacji organizacjom non-profit na całym świecie, rozszerzyła się w ostatnich latach o inicjatywy wspierające dyskurs obywatelski, produktywną wymianę pomysłów i zaangażowanie obywatelskie.

Fundacja Stavros Niarchos jest jedną z wiodących na świecie prywatnych, międzynarodowych organizacji filantropijnych. Warto raz jeszcze podkreślić, że udziela dotacji organizacjom non-profit w dziedzinie sztuki i kultury, edukacji, zdrowia i sportu oraz opieki społecznej. Finansuje organizacje i projekty na całym świecie, które mają na celu osiągnięcie szerokiego, trwałego i pozytywnego wpływu na całe społeczeństwo oraz wykazują silne przywództwo i solidne zarządzanie. Fundacja wspiera także projekty ułatwiające tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych jako skutecznego środka służącego dobru publicznemu.

SNF nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej w Grecji ani za granicą i jest audytowana przez firmę Deloitte. Fundacja, we współpracy właśnie z audytorami Deloitte, przeprowadza okresowe kontrole wyrywkowe grantobiorców w zakresie zarządzania finansowego dotacjami Fundacji.

Na temat zasad aplikowania o wsparcie przeczytać można: HOW TO APPLY – Stavros Niarchos Foundation (snf.org).

tekst: Markos Mavridis

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne