Strona głównaAktualnościPolskaKierowco! Pobór opłat będzie prostszy!

Kierowco! Pobór opłat będzie prostszy!

Projekt ustawy przyjęty w czwartek przez Komisję Infrastruktury zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów upraszczających pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE.

Komisja infrastruktury
Posłowie komisji infrastruktury rozpatrzyli sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o projekcie nowelizacji ustaw: o drogach publicznych, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Rejestrze Drogowym. Przepisy przygotowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Ich celem jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów, które uproszczą pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE.

Projekt ustawy
Poseł sprawozdawca Jerzy Polaczek (PiS) tłumaczy: „Projekt ustawy nie reguluje powstania nowego systemu pobierania opłat, nie wprowadza nowej opłaty za poruszanie się drogami na terenie Polski, nie zmienia wysokości obowiązujących opłat, nie wymaga zmiany stosowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad obowiązującego dotychczas systemu poboru opłat(…), korzystanie z usługi EETS ma charakter uzupełniający wobec krajowych usług opłaty elektronicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej”

EETS
Dzięki tej zmianie prawa kierowcy będą mogli płacić za przejazd po europejskich drogach korzystając tylko z jednego urządzenia – europejskiej usługi opłaty elektronicznej (ang. EETS – European Electronic Toll Service). Dzięki tej usłudze kierowca z niej korzystający otrzyma jedno rozliczenie za naliczone mu opłaty za przejazdy po obszarze Unii Europejskim w danym okresie. Takie regulacje będą stosowane tylko na tych drogach, na których są systemy poboru opłat w wersji elektronicznej – w Polsce są to drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Polska popełniła już za dużo błędów
Według Adriana Furgalskiego, wiceprezesa zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Polska popełniła już za dużo błędów związanych z płatnościami przy autostradach. „Począwszy od tego, że niepotrzebnie na autostradach państwowych wchodziliśmy w system manualnego poboru opłat, a w 2011 roku, kiedy wszedł system elektroniczny, zapomniano niejako o koncesjonariuszach prywatnych i dzisiaj tych systemów mamy kilka” – mówi Furgalski. – „Jeśli znów ich pominiemy, to może się okazać, że rozliczanie może być wspólne dla całej Unii Europejskiej, a w Polsce będzie wciąż kilka systemów.”

Lena Cudna
twojaeuropa.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne