Strona głównaSzkoła polska w Atenach

Szkoła polska w Atenach

Szkoła polska w Atenach

1125 views

Szkoła realizuje program nauczania w zakresie pełnego programu szkoły polskiej oraz uzupełniającego programu nauczania dla uczniów uczęszczających do innych szkół na terenie Grecji w systemie klasowo lekcyjnym oraz w systemie kształcenia na odległość. Celem nadrzędnym Szkoły jest umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego oraz zapewnienie kształcenia ogólnego dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przyjętych do Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich ustala dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na dany rok szkolny z uwzględnieniem uwarunkowań organizacji roku szkolnego w Grecji.

  • Listing ID: 12665
Contact details

Navarinou 19, Chalandri15562 Show phone number ***** http://ateny.orpeg.pl

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

KATALOG

Informacje polonijne

POWIĄZANE ARTYKUŁY