Strona głównaAktualnościGrecjaJeden na trzech Greków zagrożony ubóstwem

Jeden na trzech Greków zagrożony ubóstwem

Jak wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego – 34,8% Greków żyje w ubóstwie lub jest nim zagrożona.

Jedynie Rumuni i Bułgarzy znajdują się w gorszej sytuacji, jednak wykazują silną tendencję do zmniejszania statystyk. Oczywiste jest to, że kryzys finansowy pogorszył sytuację w Grecji, ponieważ 10 lat temu stopień ubóstwa wynosił 28,1%, natomiast przez niego liczba ta gwałtownie wzrosła

Największy wzrost poziomu ubóstwa odnotowały: Grecja, Holandia, Cypr i Estonia, natomiast największy spadek zarejstrowano w Polsce, ze względu na wysokie tempo rozwoju kraju i ogromną liczbę Polaków opuszczających go.

opr. Paulina Hędrzak

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne