Strona głównaPoradnikObywatel - dokumentyJakie warunki musi spełniać samochód na zagranicznych tablicach, by był dopuszczony...

Jakie warunki musi spełniać samochód na zagranicznych tablicach, by był dopuszczony do ruchu w Polsce?

W Polsce można jeździć samochodem z zagranicznymi numerami rejestracyjnymi pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach celnych, podatkowych oraz w prawie o ruchu drogowym.

Dokumenty, które powinien mieć przy sobie kierowca:
– dowód rejestracyjny,
– w przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu zarejestrowanego za granicą nie wynika prawo do użytkowania pojazdu przez kierującego, kierowca obowiązany jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo,
– dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu (dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej, motoroweru lub przyczepy jest oprócz dowodu rejestracyjnego także pozwolenie czasowe – zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym),
– dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Dodatkowe dokumenty muszą mieć przy sobie kierowcy wykonujący usługę przewozu.

Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w stosowne tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

Samochód powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Ostatni wymóg uznaje się za spełniony również wtedy, kiedy znak ten jest umieszczony na tablicy rejestracyjnej.

Warto wiedzieć
Od 29 maja 2015 r. można w Polsce zarejestrować samochód osobowy z kierownicą po prawej stronie przystosowany do ruchu prawostronnego.

powroty

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne