Strona głównaAktualnościInformacje polonijneIV Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy

IV Zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, będzie obradował w Warszawie i Pułtusku w dniach od 24 do 26 sierpnia 2012. Organizatorem Zjazdu jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

HONOROWY PATRONAT PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO

Komitet Honorowy
1. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski
2. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP
3. Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu RP
4. Radosław Sikorski – Minister Spraw Zagranicznych
5. Jacek Cichocki – Minister Spraw Wewnętrznych
6. Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
7. Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej
8. Ks. Biskup Wiesław Lechowicz – Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
9. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
10. Lech Wałęsa – Prezydent RP w latach 1990-1995

Zjazd rozpocznie inauguracyjna msza święta, która zostanie odprawiona 24 sierpnia o godzinie 10.00 w bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce przez Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Prymasa Polski oraz Księdza Kardynała Kazimierz Nycza, Metropolitę Warszawskiego.

Następnie na Zamku Królewskim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przywita uczestników Zjazdu. Do uczestników zjazdu przemówią również Marszałek Senatu RP, Minister Spraw Zagranicznych, Ksiądz Prymas oraz Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Tradycyjnie otwarcie obrad zjazdu nastąpi w Sali Plenarnej Sejmu RP co stanowi symbol łączności Polonii i Polaków z zagranicy z krajem ojczystym. Uroczystego otwarcia obrad dokona Marszałek Sejmu RP. Po inauguracji zostaną wygłoszone referaty:
• „Polonia wczoraj, dziś i jutro”
• „Relacje Kraju z Polakami za granicą i promocja Polski”
• „Oświata polska i polonijna poza granicami kraju”
• „Duszpasterstwo polonijne”
• „Udział młodego pokolenia w życiu Polaków za granicą”.

Następnie delegaci rozpoczną pracę w komisjach:
1. ds. relacji Kraju z Polakami za granicą i promocji Polski
2. ds. oświaty polskiej poza granicami Kraju
3. ds. duszpasterstwa poza granicami Kraju
4. ds. obrony dobrego imienia Polski i Polaków
5. ds. młodego pokolenia.

Obrady Zjazdu w budynku Sejmu RP zakończą pierwszy dzień zjazdu.

Dwa następne dni uczestnicy Zjazdu spędzą w Pułtusku, poświęcając czas na prace w komisjach problemowych. Wysłuchanie przez delegatów sprawozdań z prac komisji oraz podjęcie uchwał zakończy obrady IV Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

pdf   Szczegółowy program zjazdu

con info Więcej informacji o Zjeździe : www.zjazdpolonii.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne