Strona głównaAktualnościInformacje polonijneInformacja na temat konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w...

Informacja na temat konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że z uwagi na przeniesienie w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 środków na opiekę i współpracę z Polonią i Polakami za granicą do budżetu Kancelarii Senatu, ze względów formalnych postępowanie dotacyjne „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” zostało unieważnione decyzją Ministra Jana Dziedziczaka z dnia 26 lutego br.

Zgodnie z treścią oświadczenia podpisanego przez Marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego oraz Sekretarza Stanu w MSZ Jana Dziedziczaka z dnia 23 grudnia 2015 r., procedury związane z oceną ofert złożonych w ogłoszonym 27 października 2015 r. konkursie zostały przez MSZ doprowadzone do końca, a lista rankingowa projektów będąca efektem tych prac została przekazana Kancelarii Senatu do dalszego procedowania.

Kancelaria Senatu poinformuje zainteresowane podmioty o dalszych procedurach związanych z przyznawaniem środków.

Poniżej zamieszczamy skład Komisji konkursowej, wyniki oceny formalnej, listę rankingową będącą wynikiem procedur przeprowadzonych przez MSZ oraz decyzję Ministra o unieważnieniu konkursu. W związku z unieważnieniem postępowania dotacyjnego, publikowana lista ma wyłącznie charakter rekomendacji dla Kancelarii Senatu, nie stanowi wyników konkursu i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń pod adresem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

pdf Decyzja ws. unieważnienia postępowania dotacyjnego „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”

pdf Wyniki oceny formalnej

pdf Lista rankingowa konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.” – przekazana do Kancelarii Senatu 26 lutego br.

pdf Skład Komisji konkursowej

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

www.msz.gov.pl

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne