Inauguracja Senatu Polonii Europy

W dniu 21 września o godzinie 17.00 w Pałacu Tyszkiewiczów (Uniwersytet Warszawski) w Warszawie odbyła się inauguracja Senatu Polonii Europy, który jest interdyscyplinarnym projektem szkoleniowo – warsztatowym adresowanym do działaczy polonijnych w krajach europejskich. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Hagia Marina zajmująca się głównie promocją kultury i historii polskiej w Grecji oraz integracją greckiej i polskiej młodzieży.

Senat Polonii Europy składał się ze szkoleń i warsztatów realizowanych w Warszawie oraz wyjazdu edukacyjnego, w czasie którego można było zapoznać się z kulturą i inicjatywami gospodarczymi Podlasia. Do uczestnictwa w spotkaniu zostali zaproszeni działacze, wolontariusze, dziennikarze oraz przedsiębiorcy polonijni z Armenii, Finlandii, Grecji, Irlandii, Litwy, Łotwy, Malty, Norwegii oraz Polski. Uczestnicy tego istotnego wydarzenia zostali w miłych słowach powitani przez prezesa Fundacji Hagia Marina, którym jest Patryk Panasiuk.

Podczas inauguracji przedstawicieli Polonii bardzo serdecznie powitał przewodniczący polsko-greckiej grupy parlamentarnej poseł Daniel Milewski, który podziękował Polonii za promowanie Polski poza granicami kraju oraz za działalność wspierającą polską tożsamość narodową. Podczas przemówienia nawiązał do światowej sławy pianisty, gorliwego patrioty, premiera, polityka, filantropa, mówcy, biznesmena i działacza niepodległościowego Ignacego Jana Paderewskiego, który udowodnił swoim życiem, jak można połączyć te role dla dobra Rzeczypospolitej. Jednocześnie będąc przykładem, że dzięki ciężkiej pracy, pomimo przeciwności, można osiągnąć sukces. Swoją działalnością promował i umacniał sprawy polskie na arenie międzynarodowej.

Historia na swoich kartach zapisała biografie wielu osób, które swoim postępowaniem, czynami i osiągnięciami zasługują na wyróżnienie. Daniel Milewski zwrócił takze uwagę na postać Jerzego Iwanowa Szajnowicza. Był to agent brytyjskich i polskich służb specjalnych oraz bohater greckiego ruchu oporu. Którego działalność na wielu zachowała się w sercach Grecji, Polski oraz sympatyków tych krajów.

Po wzniosłych przemówieniach poseł Daniel Milewski życzył uczestnikom projektu, aby dziesięć wspólnie spędzonych dni przyniosło owocną współpracę oraz nowe idee. Wyraził również nadzieję na jeszcze silniejszy głos Polaków w Europie.

Następnie pani poseł Monika Pawłowska przywitała Polonię ciepłymi słowami oraz wyraziła swoje uznanie za wkład w promowanie polskości poza granicami kraju.

Podczas inauguracji dyrektor muzeum Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Hubert Kowalski z wielkim entuzjazmem opowiedział o swoim zaangażowaniu w realizację projektu – „Wisła- interdyscyplinarne badania dna rzeki”, którego był koordynatorem. Projekt ten dotyczył historii odkrycia i wydobycia z dna Wisły łupów, które Szwedzi próbowali wywieźć z Warszawy w XVII w. w czasie potopu szwedzkiego. Na przykładzie swoich działań udowodnił, że wszystko jest możliwe i nigdy nie można się poddawać.

Na zakończenie tych wydarzeń dr hab. Hubert Kowalski zaprosił wszystkich uczestników do zwiedzania Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego. Sięga ono korzeniami czasów, kiedy powstawał Uniwersytet. Dr hab. Hubert Kowalski w bardzo interesujący sposób zaprezentował historię Muzeum i mieszczących się w nim eksponatów.

Projekt Senat Polonii Europy został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne