Strona głównaAktualnościInformacje polonijneII Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. w Warszawie odbędzie się II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich, który jest kontynuacją sympozjów „Polacy Razem” organizowanych wcześniej (od 1996 r.) przez inżynierskie organizacje polonijne i NOT.

Głównym celem Zjazdu jest integracja polskich środowisk inżynieryjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacji, transferu technologii, podniesienia rangi polskiej nauki i jej konkurencyjności w świecie. W pierwszej edycji Zjazdu (Warszawa 2010) uczestniczyło ponad 300 inżynierów, podkreślających jego rangę i istotę, jako ważnego wydarzenia w życiu środowisk technicznych polskich inżynierów w kraju i za granicą.

Zapraszamy do udziału w II Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich. Informacje dotyczące programu i organizacji spotkania znajdują się na stronie http://szip.org.pl. Ostateczny termin rejestracji uczestnictwa (wyłącznie drogą elektroniczną) upływa 26 maja 2013 r. UWAGA! do 15 kwietnia obowiązują niższe opłaty wpisowe.

II edycja Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich została objęta honorowym patronatem Prezydenta RP, Komitetowi Honorowemu Zjazdu przewodniczyć będzie Marszałek Senatu Pan Bogdan Borusewicz. Organizatorami Zjazdu są Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej oraz Politechnika Warszawska.

arrow Zaproszenie

arrowProgram Zjazdu

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne