Strona głównaAktualnościGrecjaGrecy wśród 38 milionów ludzi w Europie, których nie stać na wakacje

Grecy wśród 38 milionów ludzi w Europie, których nie stać na wakacje

Według najnowszych danych Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC) Grecy należą do 38 milionów Europejczyków, którzy nie zarabiają wystarczająco, by wyjechać na wakacje. Dane zostały przedstawione przez Generalną Konfederację Pracowników Greckich (GSEE).

Na podstawie analizy danych Eurostatu, przeprowadzonej przez Europejski Instytut Związków Zawodowych, niezależny ośrodek badawczy ETUC, Grecja wraz z Litwą i Rumunią ma najwyższy odsetek pracowników, którzy nie mogą pozwolić sobie na tygodniowy wyjazd.

Orientacyjnie w 2019 roku 41,3% zatrudnionych Greków nie było stać na wakacje. Liczba ta wzrosła do 43,4% w roku 2020.

Analitycy ETUC zauważają, że odsetek całkowitej populacji, której nie było stać na wakacje, wzrósł od 2019 roku w ponad połowie państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie w 11 krajach wzrósł także odsetek osób zatrudnionych, których nie stać na wakacje.

Szacuje się, że 839 732 osób nie mogło wyjechać na wakacje w Bułgarii w 2020 roku, 191 654 w Danii, 4 601 587 w Hiszpanii, 176 986 w Finlandii, 613 049 w Chorwacji, 373 660 na Litwie, 21 702 w Luksemburgu, 178 163 na Łotwie, 65 324 na Malcie i 3 925 812 w Rumunii.

Powodem są między innymi stale rosnące koszty życia i pensja inflacyjna.
„Wakacyjne ubóstwo najprawdopodobniej pogorszy się w wyniku kryzysu związanego z kosztami życia i inflacją, co podkreśla potrzebę podwyżki płac w całej Europie” – stwierdziła EKZZ.

„Wakacje nie powinny być luksusem. Możliwość odpoczynku jest ważnym elementem zapewnienia zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, lecz dla wielu osób jest to obecnie bardzo odległy przywilej, na który zwyczajnie nie mogą sobie pozwolić, wydając wszystkie pieniądze na jedzenie i czynsz w obliczu kryzysu związanego z kosztami utrzymania” – wypowiedział się zastępca generalny EKZZ, sekretarz Estery Lynch.
ETUC wzywa Unię Europejską i rządy krajowe do podjęcia pilnych działań w celu rozwiązania „nadzwyczajnej sytuacji niedoboru płac” w Europie.

„Unia Europejska i rządy krajowe mają obowiązek chronić i wzmacniać negocjacje w sprawie umowy zbiorowej – jest to najlepszy sposób na zapewnienie, że pracownicy otrzymają swój sprawiedliwy udział i będą mogli pozwolić sobie na cieszenie się życiem, a nie tylko na przetrwanie” – powiedział Lynch.

opr. Natalia Zientek

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne