Strona głównaAktualnościGrecjaGrecja ma najniższy w Europie stosunek uczniów do nauczycieli

Grecja ma najniższy w Europie stosunek uczniów do nauczycieli

Według badania opublikowanego we wtorek przez unijny organ statystyczny Eurostat Grecja ma najniższy wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli w Unii Europejskiej, ze średnią 8,7 uczniów na nauczyciela.

Według badania średnia liczba uczniów przypadających na nauczyciela w szkole podstawowej nieznacznie spadła z 13,6 w 2018 r. do 13,5 w 2019 r. Najniższe wskaźniki odnotowano w Grecji (8,7), Luksemburgu (9,0) i Polsce (9,6).

Na drugim końcu spektrum uplasowała się Rumunia, która utrzymała najwyższy wskaźnik uczniów-nauczycieli (19,4). Na kolejnych miejscach znalazły się Francja i Czechy ze wskaźnikami odpowiednio 18,8 i 18,7.

Eurostat wyjaśnia, że ​​stosunek liczby uczniów do nauczycieli oblicza się, dzieląc liczbę uczniów w ekwiwalencie pełnego czasu pracy przez liczbę nauczycieli w ekwiwalencie pełnego czasu pracy.

Dodaje, że stosunek liczby uczniów do nauczycieli nie powinien być mylony ze średnią liczebnością klasy, ponieważ nie uwzględnia on szczególnych przypadków, takich jak małe grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami lub określonymi przedmiotami.

Eurostat podaje, że w 2019 r. w państwach członkowskich UE było 2,0 mln nauczycieli (85% kobiet, 15% mężczyzn) i 24,5 mln uczniów na poziomie szkolnictwa podstawowego. Dzieci zwykle rozpoczynają naukę w szkole podstawowej (klasyfikowane jako poziom ISCED 1) w wieku od 5 do 7 lat.

Programy te mają zapewnić im solidną podstawową edukację w zakresie czytania, pisania i matematyki, a także elementarną wiedzę z innych przedmiotów, takich jak historia, geografia, nauki przyrodnicze i społeczne, sztuka i muzyka.

Stosunek uczniów do nauczycieli w Grecji jest stosunkowo mały na odległych wyspach.

Być może jednym z powodów, dla których Grecja ma niski wskaźnik liczby uczniów do nauczycieli, jest to, że kraj ten ma szkoły w wielu odizolowanych miejscach — takich jak dziesiątki małych wysp — gdzie w niektórych przypadkach na jednego nauczyciela przypada tylko kilku uczniów.

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne