Strona głównaBez kategoriiProgramy stypendialne - Fundacja Aleksandros S. Onassis

Programy stypendialne – Fundacja Aleksandros S. Onassis

Ίδρυμα Αριστοτέλης Σ.Ωνάσης

Fundacja Aleksandros S. Onassis przewiduje  stypendia  dla cudzoziemców  na rok akademicki  październik 2011 – wrzesień 2012 dla pracowników naukowych wszystkich szczebli, doktorantów, studiów podyplomowych, tłumaczy literatury greckiej i nauczycieli języka greckiego.

 

Program obejmuje następujące dziedziny:
arrownauki humanistyczne: filologia, literatura, językoznawstwo, historia, archeologia, filozofia, studia edukacyjne, psychologia
arrownauki społeczne: socjologia, stosunki międzynarodowe
arrowsztuki piękne: sztuka wizualna, muzyka, taniec, teatr, fotografia, film, media w sztuce

Program obejmuje badania naukowe, przekwalifikowania, szkolenia w zakresie nauczania języka greckiego i kultury / lub twórczości artystycznej, które odbędą się w Grecji tylko dla dziedzin określonych powyżej.

W programie mogą uczestniczyć:

 arrowosoby nie pochodzenia greckiego (urodzeni poza granicą)
 arrowprawo do udziału w programie w szczególności w zakresie badań i dotacji AI AII, mają obywatele Cypru, pod warunkiem, że pracowali i mieszkali na stałe poza granicami Grecji..
 arrowmogą brać udział  w programie mieszkańcy mieszkający na stałe  poza granicami Grecji pochodzenia greckiego (drugiej pokolenia), pod warunkiem, że studiują  na zagranicznych uczelniach lub posiadają stałe miejsce zamieszkania i pracują za granicą.
 arrowbadania sponsorowanych z kategorii AI i AII odnoszą się do greckiego pochodzenia lub obywatelstwa pod warunkiem, że posiadają dziesięcioletnią (10 lat), karierę akademicką na uniwersytetach lub w ośrodkach akademickich badań naukowych za granicą.
 arrowpowyższe wyjaśnienie odnoszą  się również do nauczycieli języka greckiego i studentów podyplomowych pochodzenia greckiego lub posiadających obywatelstwo greckie (Kategorie B i C), którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych zagranicą (poza Grecją) i na stałe mieszkają za granicą (poza granicami Grecji) dłużej niż piętnaście (15 lat).

Zgłoszenia należy kierować do Ambasady Grecji w Warszawie oraz Athens Office

con_info Adres:

56, Amalias Aven. 105 58 Athens-Greece
tel.: + 30- 210 3713000, fax: +30 -210 3713013
e-mail: ffp@onassis.grwebsite: www.onassis.gr


Wnioski można również składać:

W Dziale Stypendia dla Cudzoziemców w biurze ARIONA SA – Przedstawiciel Fundacji Onassis w  Grecji,  ulica Aeschinou 7, 105 58 Plaka, codziennie od poniedziałku do piątku, w godz.: 10:00-15:00.

feedbackTermin składania  zgłoszeń upływa 31 stycznia 2011 (dowodem terminowego wysłania będzie data stempla pocztowego z kraju wysyłającego do złożenia wniosku). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną lub osobiście, lub przez pełnomocnika w siedzibie Fundacji w godzinach pracy, codziennie 10:00- 15:00.<

Wyniki zostaną przekazane wnioskodawcy pismem do końca lipca 2011.

publish_y Stypendia dzielą się na cztery kategorie:

 arrowA I (dla członków krajowych Akademii, profesorów  i docentów Uniwersytetu powszechnych prac naukowych, których działalność dydaktyczna, naukowa lub artystyczna była szeroko oceniana ,którzy chcą odwiedzić Grecję w celu przeprowadzenia badań naukowych i współpracy z instytucjami i organizacjami naukowymi.

Wynagrodzenie miesięcznego stypendium wynosi  4,500€. Fundacja zapewnia utrzymanie i zakwaterowania oraz wszelkie inne koszty w czasie całego pobytu w Grecji. Pokrywa również koszty podróży ( w business class) do Grecji i z powrotem

 arrowA II (dla profesorów wszystkich poziomów  – w zależności od rodzaju od 1 do 6 miesięcy),

Fundacja zapewnia zakwaterowanie, pokrywa koszty wyżywienia i innych wydatków oraz pokrywa koszty podróży (economy class) do Grecji i z powrotem. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 2,500€ .

 arrowB (dla nauczycieli języka greckiego jako obcego – do 6 miesięcy),

 arrowC (dla studentów podyplomowych lub kandydatów na doktorantów, którzy odbywają studia podyplomowe lub kończą pracę doktorską na przeprowadzenie części badań w Grecji – od 5 do 10 miesięcy).
Wysokość miesięcznego stypendium wynosi od 1200 € , Fundacja zapewnia zakwaterowanie i pokrywa koszty podróży (economy class) do Grecji i z powrotem.

Aleksandros S.Onassis –  programy stypendiów dla Cudzoziemców flag_en el

edit Formularz zgłoszeniowy  do wyboru kategoria stypendium

Poprzedni artykuł
Następny artykuł

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne