Strona głównaAktualnościWydarzeniaEuropean dream. Emigracja poakcesyjna 2004-2024 – nowy projekt badawczy Muzeum Emigracji w...

European dream. Emigracja poakcesyjna 2004-2024 – nowy projekt badawczy Muzeum Emigracji w Gdyni

Z okazji zbliżającej się 20. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Muzeum Emigracji w Gdyni realizuje projekt badawczy poświęcony dążeniom i aspiracjom polskich migrantów poakcesyjnych pn. „European dream. Emigracja poakcesyjna 2004-2024”.

Muzeum Emigracji w Gdyni od kilku lat systematycznie publikuje raporty będące wynikiem badań i działalności naukowej instytucji. „European dream” to nowatorska perspektywa w badaniach nad grupą poakcesyjnych emigrantów i emigrantek. Ich aspiracje i pragnienia, wizje i dążenia budują dynamikę całego spektrum zjawisk i procesów migracyjnych. Założeniem projektu jest teza, że marzenia są jedną z sił sprawczych emigracji, a jego celem jest zbadanie ich roli w procesie podejmowania decyzji o wyjeździe z kraju oraz sprawdzenie, jak sam fenomen migracji funkcjonuje w wyobrażeniach migrantów.

Badanie skierowane jest do osób, które wyemigrowały z Polski po akcesji naszego kraju do UE, czyli w latach 2004-2023. Proces zbierania danych trwa od połowy października do końca listopada 2023 roku. Publikacja raportu prezentującego rezultaty badania, planowana jest na maj 2024 r.

Link do ankiety: https://europeandream.webankieta.pl/

Materiały

pdf European dream Emigracja poakcesyjna 2004-2024

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne