Strona głównaAktualnościPolskaEuropass - zaprezentuj swoje kwalifikacje w całej Europie

Europass – zaprezentuj swoje kwalifikacje w całej Europie

Europass i Europejski Paszport Umiejętności to projekty przeciwdziałające bezrobociu poprzez wspieranie młodzieży i absolwentów w zdobywaniu nowych umiejętności i zatrudnienia na obszarze Unii.

Założone w 1998 roku przez Komisję Europejską i Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych miało służyć przede wszystkim ujednoliceniu dokumentów dotyczących kwalifikacji zawodowych na terenie Unii. Po 15 latach od założenia program skutecznie pomaga młodym ludziom w prezentowaniu swoich umiejętności i szukaniu pracy na rynku europejskim.

Europass – mobilny absolwent

Efektem tamtych działań jest powstanie Europass. Program daje możliwość zaprezentowania swoich kwalifikacji pracodawcom na terenie całej Unii Europejskiej w przejrzysty i zrozumiały dla nich sposób, niezależnie od różnic wynikających z systemów oświaty poszczególnych państw. Stanowi zatem swoistyeuropejski paszport zawodowy dostępny dla każdego. Europass to zbiór 5 dokumentów świadczących o zdobytym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym honorowanym w całej Unii Europejskiej.

Dwa spośród wymaganych dokumentów możemy wypełnić samodzielnie on-line lub za pomocą pobranego formularza:

arrowCurriculum Vitae – prezentacja zdobytych kwalifikacji
arrowPaszport Językowy – samodzielna ocena własnych umiejętności językowych

Kolejne zostaną nam wydane przez uprawnione do tego instytucje:

arrowEuropass – mobilność – informacje na temat kompetencji zdobytych poza granicami swojej ojczyzny (praktyka zawodowa, wymiana studencka czy wolontariat)
arrowSuplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe – zbiór informacji o kompetencjach nabytych przez kandydata, który ukończył kształcenie zawodowe
arrowSuplement do Dyplomu – informacje o kwalifikacjach zdobytych w trakcie studiów wyższych – stanowi uzupełnienie i przybliżenie treści z dyplomu

Formularz jest skonstruowany w bardzo prosty sposób, dostępny w 26 wersjach językowych. Można dodać do niego wiele szczegółowych informacji (chociażby kompetencje artystyczne, społeczne czy kategorie posiadanego prawa jazdy) ale pola, które chcemy pominąć, możemy pozostawić niewypełnione. Swoje CV w każdej chwili możemy zmienić. Podczas wypełnienia Paszportu Językowego do każdego języka dodajemy swoją samoocenę, informację o ukończonych kursach, certyfikatach i zdobytym doświadczeniu językowym.

Europejski Paszport Umiejętności – mobilna młodzież

Paszport Umiejętności to uzupełnienie programu Europass o możliwość uznania kwalifikacji zdobytych w trakcie wolontariatu. Projekt nie tylko propaguje idee wolontariatu, pozwala także docenić kompetencje zdobyte podczas takiej działalności oraz ułatwia współpracę wolontariacką pomiędzy różnymi krajami Unii.
Europejski Paszport Umiejętności składa się z CV z załączoną do formularza informacją o znajomość języków obcych. CV wypełniamy samodzielnie, na końcu wybierając jeden spośród 6 poziomów biegłości językowych. Są one bardzo szeroko opisane i podzielone na liczne kategorie (słuchanie, czytanie, wypowiadanie się itd.), co z pewnością ułatwi każdemu wybór właściwego poziomu znajomości języka.

Program Europass jest świetnym narzędziem pozwalającym młodym ludziom na start zawodowy na rynku zagranicznym, a osobom z większym doświadczeniem zawodowym pomoże zaprezentować nabyte kompetencje poza granicami Polski, wykorzystać je na nowym polu i zachęcić do dalszego rozwoju. Aby utworzyć swoje mobilne europejskie CV wystarczy wejść na stronę [Europass] i wypełnić formularz. 

Unisława Karpińska

logo twoja europa

 

NAJNOWSZE

KUCHNIA

Informacje polonijne