Οροι Χρήσης

Odwiedzający / użytkownik stron i usługi na naszej strony internetowej www.polonorama.com powinien uważnie przeczytać Regulamin i warunki usług jakie określa serwis przed jego wizytą.  W przypadku stwierdzenia niezgody z jakikolwiek stwierdzeniem niniejszej umowy, użytkownik nie powinien korzystać z serwisu. W przeciwnym razie będzie uznane, że użytkownik akceptuje i wyraża zgodę z jego strony na podleganie wszystkim postanowieniom niniejszej umowy oraz zachowanie zgodności z jej postanowieniami.

Następujące warunki dotyczą  wszystkich zawartości(treści) i usług zawartych na naszej  stronie. Serwis www.polonorama.com w każdej chwili może zmienić warunki korzystania z serwisu dlatego użytkownik / gość,  stad ważne jest by użytkownik przeanalizował niniejszą umowę użytkownika przy każdej wizycie na niniejszej Witrynie. Jednocześnie powinien sprawdzić wszelkie zmiany i w przypadku  kontynuowania korzystania z naszych  usług  za akceptować zmienione warunki. W przeciwnym razie powinien powstrzymać się od korzystania/ odwiedzania naszej strony internetowej.

Prawa autorskie i znaki towarowe

Cała zawartość witryny naszej strony, w tym między innymi, teksty, wiadomości, grafika, fotografie, ilustracje, mapy, usług i ogólnie wszelkiego rodzaju pliki sa  chronione prawem autorskim i jest regulowane przepisami prawem krajowym i międzynarodowym Prawem Autorskim, z wyjątkiem wyszczególnionych i uznanych prawa autorskich osób trzecich. W związku z tym ponowne publikowanie, kopiowanie, przechowywanie, sprzedaż, przekazywanie, dystrybucja, wydawanie, publikacja, „pobieranie (download) „, tłumaczone lub modyfikowane w jakikolwiek sposób, jest zabronione bez wyrażenia pisemnej zgody autora serwisu www.polonorama.com

W drodze wyjątku, można pobrać witryny  do komputera wyłącznie do użytku osobistego nie w celach komercyjnych lub innych i pod warunkiem wskazania źródła pochodzenia nie wiążących się  w żaden sposób z przeniesieniem praw autorskich.

Wszystko inne, co znajduje się na stronie naszego serwisu zamieszczone znaki towarowe i prawa własności intelektualnej trzecich osób podlega  ich odpowiedzialności oraz należy do ich właścicieli – nie ma nic wspólnego z naszą stroną internetową.

Zobowiązania odwiedzającego / użytkownika

Odwiedzający / użytkownik naszej witryny musi postępować zgodnie z zasadami i przepisami prawa greckiego, europejskiego i międzynarodowego oraz przepisami dotyczącymi telekomunikacji. Jednocześnie powinien powstrzymać się od wszelkich sprzecznych z prawem i niewłaściwych wykorzystań treści i usług na naszej stronie internetowej. Również, musi zachowywać się przyzwoicie i kulturalnie w czasie jego wizyty na naszej stronie internetowej. Zabronione jest używania i wyrażania słów powszechnie uznawanych za obelżywe lub obraźliwe oraz przyjęte za nieuczciwe i  konkurencyjne lub inne naruszone w kodeksie postępowania użytkowników Internetu. Jakikolwiek  szkody wyrządzone na  naszej stronie internetowej lub w ogóle wynikające przez  nielegalne korzystanie z takich usług przez odwiedzającego / użytkowników są za jego wyłączną odpowiedzialnością.

Ograniczenia i odpowiedzialność

Właściciel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialności, chociaż wkłada wszelkich starań  by informacje i zawartość, były przekazywane w maksymalnej dokładności, jasności, terminowości, kompletności, poprawności i dostępności. W żadnych okolicznościach, w tym przypadku zaniedbań, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone odwiedzającym/ użytkownikom z ww. powodów korzystając z naszej stron internetowej.

Informacje i usługi są dostarczane „tak jak są” bez żadnej gwarancji o ich jasności  i pośrednictwa, za które Usługodawca nie odpowiada i jednocześnie zaprzecza.

Właściciel w żaden sposób nie gwarantuje ani nie zapewnia przekazywania w sposób nieprzerwany, bezpieczny i wolny od błędów usług i zawartości, ani nawet braku wirusa, czy to na swojej stronie internetowej czy na innej witrynie lub serwerze, przez który użytkownik pobiera zawartość.

Porady – wykluczenie

Niniejsza Witryna może zawierać nieścisłości i inne błędy. Użytkownik korzysta z Witryny i przeszukuje ją na własne ryzyko. Wszelkie informacje dostarczane dla użytkownika / odwiedzającego nasz serwis w żaden sposób nie są w celu, bezpośrednio lub pośrednio, namawiania, rady lub zachęty do podjęcia jakiekolwiek działań, ale w gestii uznania użytkownika/odwiedzającego w ocenie tego, co otrzymuje i działa na podstawie własnej woli, wykluczając jakąkolwiek naszą odpowiedzialność oraz dorozumianych gwarancji wartości handlowej i przydatności  do określonego celu.

„Linki ” do innych stron

Nasza strona internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treści i usługi innych witryn, do których się odnosi poprzez linki, hiperłącza lub bannery reklamowe, ani nie gwarantuje ich dostępności. Problemy mogą pojawić się w trakcie wizyty / używania strony, do której mamy tylko odnośnik (link) i są związane wyłącznie z odpowiedzialnością w poszczególnych miejscach, gdzie powinniście się zwrócić. Odniesienia(link) do innych stron są dla wygody użytkownika i w żaden sposób nie stwarza jakiegokolwiek zobowiązania dla każdego.

Odszkodowanie

Powołując się na wyraźnie określone warunki w niniejszej umowie i akceptacji w wypadku wniesienia przeciwko naszej witryny jakichkolwiek działań, roszczenia, procesem lub sądownie w wyniku jakikolwiek rodzaju naruszenia w formularzu, zobowiązujemy się do uczestniczenia w procesie działania oraz w celu zrekompensowania naszej strony internetowej, jeżeli zostanie zmuszony do zapłaty odszkodowania i innych kosztów.

Obowiązujące prawo i inne przepisy

Niniejsza Umowa jest uwarunkowana na przepisach prawa greckiego, dyrektyw i przepisów prawa europejskiego oraz odpowiednich przepisach międzynarodowych. Jednocześnie jest interpretowana zgodnie z zasadami dobrej wiary, moralności i celów gospodarczych i prawa społecznego.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie jest uznane za sprzeczne z prawem, a zatem nieważna lub podlega unieważnieniu, to przestaje być skuteczna, ale w żaden sposób nie wpływa na ważność pozostałych warunków. Żadne zmiany warunków porozumienia nie będą brane pod uwagę i nie będą jej częścią, chyba że w formie pisemnej i włączone do niniejszej umowy.

Właściwym sądem na wszelkie spory powstałe w związku niniejszą umową jest  sąd w Atenach.

Komentarze

  1. Dodawany komentarz powinien być merytorycznie lub tematycznie związany z treścią Wiadomości lub innego Komentarza.
  2. Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane użytkowników przez Komentujących na Portalu.
  3. Zabronione jest umieszczanie przez Komentujących na portalu treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

Uwaga: komentarze niezwiązane z tematem, wulgarne, obraźliwe lub naruszające prawo będą usuwane.

Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy niezgodnych z Regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.