ΑρχικήΔιάφοραΟικονομίαΜόνο το 3% των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Πολωνία διαθέτουν έγγραφο...

Μόνο το 3% των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Πολωνία διαθέτουν έγγραφο για τη διαχείριση της δυναμικότητας του εργατικού δυναμικού

Μόνο το 3% των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων στην Πολωνία διαθέτουν ένα συγκεκριμένο έγγραφο στρατηγικής για τη διαχείριση της διαφορετικότητας του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με έκθεση του Responsible Business Forum. Η μελέτη, η οποία βασίστηκε σε έρευνα 800 επιχειρήσεων, σημείωσε ότι μόνο το ένα τρίτο ανέφερε ότι είχε λάβει μέτρα με στόχο την υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία, καθώς και την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των φύλλων, της ηλικίας και των διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων.

Συγκεκριμένα, μόνο το ένα πέμπτο των επιχειρήσεων δήλωσε ότι έχει προσαρμόσει τον χώρο εργασίας στις ανάγκες των αναπηρικών αμαξιδίων, το 8% για τα άτομα με προβλήματα ακοής και μόλις το 2% για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Την ίδια στιγμή αν και το 64% των εταιρειών δήλωσαν ότι προσλαμβάνουν προσωπικό με υπηκοότητα διαφορετική από την πολωνική, μόνο το 7% δημιούργησε προγράμματα υποστήριξης για άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων. Σημειώνεται ότι περίπου το 1% των εταιρειών παρείχαν ειδική υποστήριξη για τις LGBT+ κοινότητες.

Η μελέτη εξέτασε επίσης το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές θέσεις. Με βάση τα, στο 66% των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα, οι άνδρες κατείχαν διοικητικούς ρόλους, ενώ αμέσως μετά ακολουθούσαν οι γυναίκες με ποσοστό 18%, ενώ στο 15% υπήρξε ισοτιμία. Τα στοιχεία ήταν ακόμη πιο έντονα όταν επρόκειτο για ανώτατες διευθυντικές θέσεις, με το 75% των επιχειρήσεων να έχουν τους άνδρες να διαδραματίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι μεγαλύτερες εταιρείες είναι καλύτερες στην εφαρμογή μέτρων για την ποικιλομορφία, με το 63% από αυτές να δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν δράση σε σύγκριση με το 29% των μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την κωδικοποίηση αυτών των στρατηγικών σε συγκεκριμένα έγγραφα, μόνο το 3% των εταιρειών το θέτει ως πράξη (11% στην περίπτωση των μεγάλων εταιρειών).

Ανεξάρτητα από τα χαμηλά αποτελέσματα, η μελέτη διαπίστωσε μεγάλη βελτίωση σε σχέση με το 2011, όταν διεξήχθη παρόμοια έρευνα από τη Confederation Lewiatan, καθώς μέχρι το 2022, το ποσοστό των εταιρειών που ξεκίνησαν να εφαρμόζουν μέτρα υπέρ της διαφορετικότητας αυξήθηκε από 21% σε 34%.

Μάρκος Μαυρίδης

ΠΡΟΣΦΑΤΑ

KOYZINA

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ