ΑρχικήΠολωνικό σχολείο στην Αθήνα

Πολωνικό σχολείο στην Αθήνα

Πολωνικό σχολείο στην Αθήνα

1036 views

Szkoła realizuje program nauczania w zakresie pełnego programu szkoły polskiej oraz uzupełniającego programu nauczania dla uczniów uczęszczających do innych szkół na terenie Grecji w systemie klasowo lekcyjnym oraz w systemie kształcenia na odległość. Celem nadrzędnym Szkoły jest umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego oraz zapewnienie kształcenia ogólnego dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą przyjętych do Zespołu Szkół przy Ambasadzie RP w Atenach.

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno –wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich ustala dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na dany rok szkolny z uwzględnieniem uwarunkowań organizacji roku szkolnego w Grecji.

  • Listing ID: 42504
Contact details

Navarinou 19, Chalandri15562 Show phone number ***** http://ateny.orpeg.pl

Επόμενο άρθρο

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Informacje polonijne

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ